Stjärnsfors-Stjernfors (Hagfors)

karta

karta_koo

lantmäteriet

Stjärnsfors är ett gammalt brukssamhälle i Norra Råda socken i Hagfors kommun utanför Uddeholm. Här fanns förr järnbruk, såg och pappersmassefabrik men idag finns inte så mycket kvar.

Några enstaka bostadshus, herrgården, stationen och några gamla industribyggnader är allt som finns kvar. Idag finns det ett bruks- och kvarnmuseum på det gamla industriområdet.

Stångjärnssmidet startades 1669 och pågick fram till 1884 då tillverkningen flyttades till Munkfors. Manufaktursmidet startades samtidigt som stångjärnssmidet 1669 och pågick en liten bit in på 1900-talet. I manufaktursmedjan tillverkades bl.a. spikar, yxor, spadar och hästskor. För att slippa transportera råmaterial till smedjorna anlades 1844 en stålugn vid de båda smedjorna. Sista tillverkningen av stål sker 1888 och ugnen revs i samband med att massafabriken byggs senare samma år.

Den första sågen byggdes 1675 på Uvåns östra strand vid den nedre dammen och var i bruk ända tills den brann 1848. En ny såg byggdes 1850 på samma plats som den gamla sågen och var verksam till 1879 då järnvägen stod klar och det blev billigare att transportera sågade varor från de andra sågarna i Värmland. Byggnaden revs 1888.

Stjärnsfors 1915.jpg

Tegelbruket anlades troligen samtidigt som järnbruket ca 1669. 10 000 – 20 000 tegelstenar producerades varje år, avtagande mot brukets slut. När järnvägen byggdes blev det billigare att frakta tegel från andra tegelbruk och sista tillverkningen skedde 1876. Bruket revs 1888 för att ge plats åt massafabriken.  Pappersmassatillverkningen startades 1888 men flyttades till Skoghall 1919.

Tidsperiod 1669 – 1884

72872834_2458389060948544_7673579301941280768_o
Fotograf okänd. Fotoår ca 1870. Bildkopia från Jan Lambertsson – Filipstad
72911824_2458389227615194_9054112469550628864_o
Äldre bilder #04. Fotograf okänd. Fotoår ca 1870. Bildkopia från Jan Lambertsson – Filipstad

 

0013 Uddeholmshyttan 1884_DxO
Äldre bilder #03. Fotograf okänd. Fotoår ca 1870. Bildkopia från Jan Lambertsson – Filipstad
767Arbetare Stjerns Sulfitfabrik 1905_1910.jpg
Äldre bilder #02. Lite senare än min ”hytt period” men tar med den ändå. Bilden visar arbetarna vid Stjerns sulfitfabrik 1905. Fotograf okänd. Fotoår 1905. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors.
768Anglok med Stjernforssare.jpg
Äldre bilder #01. Ånglok som användes vid Stjernfors. Fotograf okänd. Fotoår 1905. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors.

Egna bilder 180701

_8005665_DxO

_8005672_DxO

_8005660_DxO

Gott om slagg i den gamla älvfåran. Flera hundra år rester från hyttan och/eller hammaren

_8005638_DxO

_8005685_DxO

_8005682_DxO

_8005657_DxO

_8005649_DxO

_8005648_DxO

Egna reflektioner 180701

Fick tips om att det ursprungliga bruket fanns vid den första dammen. Där vägbron går över Uvån. Fanns lite järnringar och annat material i buskarna men inget som direkt kan härledas till någon hytta eller stångjärnshammare. Däremot fanns det stora mängder slaggssten i fåran samt en kallmurad stenkant längs ån ca 1-2 meter hög.

Platsen är ej heller utmärkt med någon ruinmärkning på Riksantikvarieämbetets kartlager. Så det finns inga lämningar efter järnbrukets ursprungsplats annat än att platsen bredvid gamla kraftstationen är skyltad och utmärkt som där företaget UHB har sitt ursprung.

Pappersmassa tillverkning tillhör inte det primära området i mitt projekt. Den kom efter min ”intresse-period” och är ej heller en vattendriven industri utan använder elektricitet. Men verksamheten hör naturligtvis ändå samman med Stjärnfors som under lång tid var en mäktig industriort och får därmed ändå vara med här.

Källor och länkar

  • Wikipedia 
  • Värmlandsarkiv
  • Jalmar Furuskog ”De värmländska järnbruksbygderna” 1924
  • Informationstavlor på plats
  • Harmens register i riksarkivet innehållande en förteckning i bokform över bruk och hyttor i Sverige och Finland.  Sammanställning i pdf-form från http://media.smedforskning.se/Svenska-bruk_socken.pdf
  • Bilder från Roy Palm – Hagfors