Motjärnshyttan-Sundsjö (Filipstad)

karta

karta_koo

lantmäteriet

En av Värmlands största och bäst bevarade hyttor. Kallades också Sundsjöhyttan. Den anlades av av finnarna Kristofer Havuinen ”Långe Kristofer” vid Sundsjön och hans barn samt Mattes vid Älgsjön. Enl Harmens register stavades den också Mokärrshyttan. 

Den äldsta hyttan blev anlagd av finska nybyggare 1643 men flyttades till sin nuvarande plats år 1700. Fram till 1743 blåstes tackjärn vid hyttan av enskilda bergsmän. Efter omfattande processer övergick den då i Uddeholmsbolagets ägo. Den nuvarande anläggningen består av masugn och rostugn. Den blev klar 1853 och var i drift fram till 1916, då Uddeholmsbolagets hela järntillverkning flyttades till Hagfors. Under 1800-talet var Motjärnshyttan en av Värmlands största hyttor. Verksamheten var helt baserad på malmen från Nordmarks och Tabergs gruvfält.

Vid hyttan finns en välbevarad bergsmansgård från 1800-talet och ett antal skogsarbetarbostäder i enhetligt utförande. I hyttan finns även bevarade samlingar av redskap, modeller och gjutformar.

Hyttan låg antagligen (Furuskog) ursprungligen i närheten av Finnhyttetjärn och anläggaren lär till en början ha hämtat sjömalm ur Sandsjön och bergmalm från Rämsberget.

RiksantikvarieämbetetHyttområde, 190×100-140 m (N-S). Bestående av 1 husgrund, minst 1 kolhus, 1 lastramp, 1 malmupplag, damm och fördämningsvall.Området delas av väg i två delar, område A, beläget V om vägen,och område B, beläget Ö om vägen. De enda lämningarna som förekommer i område B är kolhusgrunderna. För beskrivning av hyttbyggnaden se nr 15 inventeringshandlingarna. Husgrunden,belägen intill V om hyttan, är 10×8 m st av murad sinnersten. Lastrampen, 6×4 m st och 1 m h av kallmurad gråsten, löper mothyttan i V. Malmupplaget, 15 m V om hyttans SV del, 5×3 m st och0.6 m h av 0.05- 0.2 m st järnmalmsstycken. I område B, S om bäcken är 1 kolhus, 40×20 m st, bestående av, en av slagguppbyggd terrass. Med slaggskodda kanter, intill 3 m h i NÖ. Iområdet N om bäcken ska enligt uppgift från ortsbo och från inventeringen 1967 vara övertorvade rester av ytterligare 2 kolhus. Dammen är belägen i områdets V del och från denna lederen trätub i en kallmurad ränna genom hyttans S del vidare underlandsvägen mot en kraftverksbyggnad. Ett 10 m l parti av rännan skadat V om vägen, där sinnerstensskoningen brutits upp. I område A är 2) Byggnadsminne, bestående av 1 hyttbyggnad under tak. På hyttbyggnadens Ö vägg är en järnplatta med texten: MOTJÄRNSHYTTAN/ANLAGD OMKRING 1650 AV CHRISTOFFER J.HAVUINEN/GENOM DOM ÄR 1678 ÖVERLÅTEN TILL UDDEHOLMSBRUKSÄGARE/GENOM KOP ÅREN 1738- 1743 FÖRVÄRVAD AV/BENGT GUSTAVGEIJER/STIFTARE AV UDDEHOLMS BOLAG/FLYTTAD ÅR 1699 OMBYGGD ÅREN1755-61 OCH 1833/NYBYGGD FRÅN GRUNDEN ÅR 1654 SAMT OMBYGGD ÅR1883/NEDLAGD ÅR 1916/UkB Skiss i inventeringshandlingarna.

Äldre bilder

82195584_459755064717159_2373084647832682496_n
Bild #28. Fotograf E Ölander. Fotoår 1920. ”Motjärnshyttan” Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
82886426_1751375141664726_827421450959847424_n
Bild #27. Fotograf okänd. Fotoår 1910. ”Motjärnshyttan Masugnskransen” Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
83516442_173321020539715_883738861736296448_n
Bild #26. Fotograf J V Danielsson. Fotoår 1908. ”Hyttan från sydväst” Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
73025092_2462859873834796_5502021460304068608_o
Bild #25. Fotograf E. Ölander. Fotoår 1923. ”Motjärnshyttan Kolhus 1923” Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
74345300_2462860220501428_7730160599803363328_o
Bild #24. Fotograf E. Ölander. Fotoår 1923. ”Motjärnshyttan Turbinuttag 1923” Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
72426037_2462165903904193_3019771255046799360_o
Bild #23. ”Uttappningsöppning för slagg Motjärnshyttan 1923” Fotograf okänd. Fotoår 1923. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
72172204_2462165613904222_6421759140187602944_o
Bild #23. ”Motjärnshyttan 1923” Fotograf okänd. Fotoår 1923. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
73019439_2462165133904270_3205429436983803904_o
Bild #23. ”Motjärnshyttan 1923” Fotograf okänd. Fotoår 1923. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67487621_2317178385069613_7596357056974553088_o
Bild #22. ”Motjärnshyttan Forsen” Fotograf okänd. Fotoår 1909. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67695603_2316938808426904_2088845799537508352_o
Bild #23. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67297890_2317178498402935_4314467860568080384_o
Bild #22. ”Motjärnshyttan Hyttdammen” Fotograf okänd. Fotoår 1910. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
26170200_1790096754358584_651009886597180487_o
Bild #21. Fotograf okänd. Fotoår okänt
39155851_1891741407551234_8252865970926780416_o
Bild #20. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Från vänster 1914 i Motjärnshyttan. Badstuga, snickarstuga, stalldrängskällare, svinhus, stall och vagnsbod med ränne, drängstuga och brygghus, vedskjul, iskällare, skråhus, fårhus och hönshus, ladugård, loge och lador samt bostad och brukskontor byggd 1812”
39282991_1892000700858638_1434411402033889280_n
Bild #19. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Fotograf Torsten Falthin. Förvaltarbostaden i Motjärnshyttan”
39245694_1892045750854133_1682524928215089152_o
Bild #18. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Från masugnskransen 1915 i Motjärnshyttan”
37564104_1892036627521712_6024921552359784448_o
Bild #17. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Från masugnskransen 1915 i Motjärnshyttan”
39234734_1892054520853256_3778279096748867584_o
Bild #16. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan”
39228965_1892047920853916_8976652347820212224_n
Bild #15. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Hyttan 1944 foto Karl Karlsson”
39289306_1892064130852295_8086077388502335488_o
Bild #14. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Slagghögen och hyttdammen 1910 i Motjärnshyttan”
39313067_1892040380854670_1695391095455744000_o
Bild #13. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Tvättstugan och forsen 1909 i Motjärnshyttan”
39262755_1892006754191366_7377127808629211136_o
Bild #12. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Vy över Motjärnshyttan”
37488325_1892039370854771_2621497189637029888_o
Bild #11. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Slaggbanan 1908 i Motjärnshyttan”
37153855_1892056314186410_2254868920005558272_o
Bild #10. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Förvaltarbostad i Motjärnhyttan”

39162794_1892057047519670_5146166952925855744_o

Bild #09. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Paus från arbetet i Hyttan”

39168498_1892024040856304_4285381959787479040_o
Bild #08. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Malmslagare 1909 i Motjärnshyttan”
39261836_1891987690859939_6284808352698466304_o
Bild #07. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Rostugnen och Förvaltarbostaden i Motjärnshyttan”
39171330_1891969757528399_6196644433732042752_o
Bild #06. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Rostugnen och Förvaltarbostaden i Motjärnshyttan”
39196372_1892016190857089_760676087221977088_o
Bild #05. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” 
39320632_1893563467369028_327819524965400576_o
Bild #04. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Hyttan och tvättstugan i Motjärnshyttan”
39391921_1893564170702291_2249636430068318208_n
Bild #03 via Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan
39253493_1893568337368541_6546384325019959296_o
Bild #02. Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Forsen med vattenhjul för stamp i takspånshyvel”. Även ”När gårdarnas spåntak skulle förnyas och taken på ekonomibyggnader valde man ut kvistfattiga långa tallar som kördes dit där en takspånshyvel drevs av ett vattenhjul under ett par veckor om våren”
39514825_1898872250171483_2650925261872168960_o
Bild #01 Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan” skrev om bilden ”Hyttan och tvättstugan 1910 i Motjärnshyttan”

Tittar man på historiska kartor från slutet av 1800-talet så ser man att stavningen var annorlunda förr. Järnvägen som passerade är även den tydligt utmärkt. Vattenspegeln väster om järnvägsbron är dock betydligt mindre

Capture

 

Motjärnshyttan, ertssmelterij (4).JPG
Wikimedia Commons

 

Motjärnshyttan, ertssmelterij (3).JPG
Wikimedia Commons

Tidperiod 1638 – 1916

Input från andra

 • Jan Kruse…. 
  103371531_10218107849821002_5861470808064393216_o

Egna bilder 180624

39572520_1898873383504703_1449115780917493760_o
Anneli Tilkku i FB gruppen ”Motjärnshyttan ”Samma plats som ovan och nedan” innan det revs

_8005209_DxO

_8005218_DxO

Reflektion 180624

Välbevarat, skött och omhändertaget industriminne. En stor arbetsplats en gång i tiden och ett viktigt minne att bevara! Det pågick verksamhet här ända tills 1916. Längre än vid många av de andra mindre bruken.

Undrar om kraftstationen fortfarande är i drift. Det kommer i alla fall fortfarande vatten via tuben och genom/under byggnaden. Fick reda på att det även har funnits en kvarn i samma hus

Intressant med järnvägsbron. En egen infrastruktur med broar och järnvägsbank som växer igen. Såg att vissa delar av järnvägsspåret vid Gumhöjden idag är utmärkt och används som skoterled

Tittar man på Lantmäteriets historiska karta (bild ovan) från slutet av 1800-talet så ser man att stavningen var annorlunda förr. Motjärnshyttan stavades då Mokärnshyttan. Järnvägen som passerade är även den tydligt utmärkt på den äldre kartan. Vattenspegeln väster om järnvägsbron som man även idag ser tydligt är dock betydligt mindre. Uppdämningen var därmed annorlunda förr.

Källor och länkar

 • Wikimedia
 • Wikimedia Commons
 • Jalmar Furuskog ”De värmländska järnbruksbygderna” 1924
 • Lantmäteriet
 • Riksantikvarieämbetet
 • Informationstavlor på plats
 • Facebook gruppen ”Motjärnshyttan”
 • Harmens register i riksarkivet innehållande en förteckning i bokform över bruk och hyttor i Sverige och Finland.  Sammanställning i pdf-form från http://media.smedforskning.se/Svenska-bruk_socken.pdf

En reaktion till “Motjärnshyttan-Sundsjö (Filipstad)

Kommentarer är stängda.