NORDMARK – GUSTAVSFORS – KARLSTAD

Hur transporterna skedde mellan malmbrytningen i Nordmark till hyttorna i Gustavsfors mfl. Information hämtad från bl a Jalmar Furuskogs bok

Etapp #01 Nordmarksgruvorna till Sandsjöbryggan (vattenväg)

Malmen fraktades som ett första steg från Nordmarksgruvorna genom Tabergs kanal till Sandsjöbryggan. Se första sträckan som en kartöversikt i pdf-format.  

Etapp #02 Sandsjöbryggan till Klamma (landväg)

Därefter sker omlastning till häst för vidare körning till Klamma lastageplats som på 1860 talet hade anlagts vid Upplundsälven 1 km söder om sjön Upplund.

1 capture

Etapp #03 Klamma till Lövnäset i Upplunden (vattenväg)

Frakten roddes och trälades i nästa steg med malmbåtar genom älven och sjön Upplunden fram till slussning vid Lövnäset. Fanns det nivåskillnad och sluss även vid Upplund (nedan) eller kunde bara fortsätta in till Ullriksbergstjärnn för att komma vidare upp Lövnäset och Deglunden

15 capture

Etapp #04 Upplunden upp till Deglunden (vatten)

Lövnässlussen ligger i Upplundsälven nära Gustav Adolfs kyrka. Slussen som byggdes 1876 är 27 meter lång mellan slussportarna och 6 meter bred. Lyfthöjden var från början 0,5 meter, men genom uppdämning har sjön Deglunden senare höjts till Upplundens vattennivå. Slussen byggdes i en kanal förbi forsen. 1866 började man muddra Bergtrollälvens utlopp i Upplunden. Den kanal som blev resultatet slutade vid en nybyggd stenlagd lastageplats. Den muddrade sträckan kallades Upplunds kanal och den var klar 1868.”

2 capture

Etapp #05 Deglunden över näset till Dragsjön (vatten)

Det fanns landsväg vid Traneberg över näset till Dragsjön

3 capture

Etapp #06 Dragsjön upp via Uvån mot Gustavsfors (vatten)

Slussen vid Sikforsen byggdes 1866 och raserades 1914. Den var 26,5 meter lång, 5 meter bred och hade en lyfthöjd på 1,5 meter. Slussen byggdes i en kanal förbi forsen.”

4 capture

Etapp #06 Gustasfors ned mot Hagfors (vatten)

Starrkärrsslussen låg i Uvån ett stycke uppströms Geijersholm. Den byggdes 1863 och fylldes igen 1961. Slussen var 27,5 meter mellan slussportarna, 5 meter bred och hade en lyfthöjd på 1,4 meter. Slussen byggdes i en kanal förbi forsen.”

5 capture

Etapp #07 Förbi Geijersholm ned mot Hagfors (järnväg senare kanal)

Målet att ta frakten till Vänerhamn gjordes innan kanalen grävdes via rallbana från Geijersholm ned till Hagfors. Därefter via sjön Värmullen och Uvån till Råda sjön.

6 capture

Etapp #08 Omlastning utefter Rådasjöns östra strand över till västra sidan (vatten)

Målet var att kunna ta frakten med häst till Skymnäsboden. När NKLJ banan var byggd gick den hela vägen runt Rådasjön fram till Skymnäsboden.

7 capture

Etapp #09 Båt från Skymnäsboden ned till Hästskoholmen i Munkfors (vatten).

8 capture

Etapp #10 Häst och senare järnväg förbi forsen i Munkfors (vatten)

Båt fram till forsen i Deje

9 capture

Etapp #11 Omlastning förbi Deje (järnväg)

Det blev aldrig någon sluss byggd förbi forsen i Deje. Transporten lastades om och kördes på järnväg förbi

Etapp #12 Med båt och pråm genom slussen i Forshaga (vatten)

Etapp #13 Forshaga ned till Karlstad och Vänerhamn

10 capture

Reflektion

När man ser detta i sitt sammanhang plus andra både landburna och vattenburna vägar som på olika sätt anslöt längre upp är det inte svårt att förstå vilka enorma problem och kostnader det var att transportera både malm och färdiga produkter vidare. Heller inte svårt att förstå alla ansträngningar man gjorde vid de olika platserna för att förenkla transporten. Det blir mycket lätt att förstå varför NKLJ banans olika etapper var så extremt betydelsefulla att genomför och som betydde så mycket för Värmlands utveckling.

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Jalmar Furuskogs bok ”De Värmländska Järnbruken” från 1924
  • Uvåns vattenleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s