Valåsens järnbruk (Karlskoga)

karta

karta_koo

Riksantikvarieämbetet Hyttplats, borttagen. Masugnen har legat ungefär på den plats som är markerad med x. S om masugnen fanns en rostugn, platsen markerad med y. S SÖ om landsvägen har funnits kolhus. Därifrån har en kol- och malm brygga gått via rostugnen till masugnen.Avlastningsplatsen för malmen har legat NÖ-Ö om masugnen. Från en malmkross forslades malmen med ett spel till rostugnar. Ca 10 m N om masugns platsen ligger den nu v sågverksindustrins huvudanläggningar. Udden, NV om hyttan, i Möckeln är uppbyggd av slagg, markerad m S. Det finns inga synliga lämningar efter hyttan, eftersom området numera upptas av sågverket. Hyttans drift har varit kanten till Valån, som rinner från Angsjön till Möckeln. Platsen för masugnen upptas numera av en garage- och verkstadsbyggnad.

Riksarkivet…. Järnbruk 1632-1920, sågverk 1883-. Idag verksamhet under firmanamn Moelven Valåsen AB (2006). Bakgrundshistoria via extern pdf-länk

Tidsperiod
– Järnbruk 1632-1920
– Sågverk 1883 –

neg4407
”Utsikt över hyttan från kanalbanken 1890”. Fotograf Albin Andersson. Jernkontorets bildarkiv
umax1570
”Utsikt övre vattenfallet” Valåsen 1806. Akvarell Carl Gustaf Gillberg. Jernkontorets bildarkiv
umax1572
Utsikt vid forsen mot herrgården 1848. Oljemålning Axel Nordengren. Jernkontorets bildarkiv
umax1573
”Utsikt från vattenfallet” 1806. Kolteckning av Karl Gustaf Gillberg. Jernkontorets bildarkiv
umax1574
”Utsikt över bruket” 1796. Akvarell John Fredrik Martin. Jernkontorets bildarkiv
neg4406
Jernkontorets bildarkiv. Vattenfall vid Valåsen. Valåsen, Värmland, omkr. 1890
Fotografi av Albin Andersson
umax1569
Jernkontorets bildarkiv. Utsikt mot herrgårdsbyggnaden Valåsen, Värmland, 1907
Oljemålning av Anshelm Schultzberg

Egna bilder

_DSC6331_DxO2
Karta över området från 1700-talet
Anteckning 2019-08-20 184244
Delförstoring av kartan ovanför. Har ringat in de två hammrarna samt såg och två kvarnar efter Valån
Bild #05. Fototid 190820 Brofästet efter gamla bron. Såg att det tom på andra sidan Valån fortfarande fanns en skylt med ”Max 2 ton” kvar.
Bild #04. Fototid 190820 Syns inte på bilden men det finns lämningar mitt i bild efter ena hammaren. Magasinet var byggt innan herrgården berättar en närboende

Bild #03. Fototid 190820 Magasinet

Bild #02. Fototid 190820 Vi såg denna kallmurade byggnad på håll. Lite svårt att komma intill. Det är en dammbyggnad i slutet av en kanal där tuben gick ned till den nedre hammaren gick

Reflektion 

Intressant plats och det blev intressantare när vi pratade med en närboende och fick fota av en original handritad karta från 1700-talet som blev räddad undan i sista stund. Utefter Valån fanns två vattendrivna stångjärnshammare, en såg och två kvarnar.

Vi såg en kallmurad lämning, bild #02, på väg upp till herrgården som jag trodde var resterna av en hammare eller hytta. Det visade sig vara en dammvall där troligen den ursprungliga tuben började på väg ned till nedre hammaren.

Ingen på Valåsens herrgård var hemma. Ville inte trampa omkring på någons mark utan lov men det ska finnas lämningar efter i alla fall en av hamrarna. Kanske kan man åka tillbaka….

En närboende berättar att hyttan i Immetorp monterades ned och flyttades nedströms Valån till en plats där sågverket ligger idag

Källor och länkar

  • Jernkontorets bildarkiv
  • Lantmäteriet
  • Riksarkivet
  • Harmens register i riksarkivet innehållande en förteckning i bokform över bruk och hyttor i Sverige och Finland.  Sammanställning i pdf-form från http://media.smedforskning.se/Svenska-bruk_socken.pdf
  • Närboende