Gruvor och malmfält

Har börjat med att anteckna de gruvor och malmfält som fanns i Värmland. Är inte komplett ännu….  Uppgifterna nedan och texten är hämtad från Jalmar Furuskogs bok ”De värmländska järnbruken” som han publicerade 1924.

Tillsammans beräknas de värmländska gruvfälten ha givit närmare 7 miljoner ton malm. Persbergsfältet står för närmare 50% av den volymen. Järnmalmen i Persberg hade en fosforhalt på mindre än 0.01%. Den tillsammans med den malm som bröts i Dannemora var den yppersta malmen i Sverige.

Färnebo socken

 • Persbergs odalfält 1761 – 1907
  – Storgruvan
  – Braskegruvan
  – Haggruvan
  – Malmbergskällgruvan
 • Yngshyttefältet 1887 – 1903
 • Getå gruvor 1848 – 1907
 • Gåsgruvefältet 1871 – 1895
 • Limtjärnsfältet 1874 – 1907
 • Änggruvefältet 1848 – 1906
 • Agegruvorna 1856 – 1897
 • Långbansfältet 1761 – 1907
  – Storgruvan
  – Gustavsforsgruvan

Nordmarks socken

 • Finnmossegruvan 1858 – 1907 (Nils Jern 1713)
 • Nordmark och Taberg 1761 – 1840
 • Nordmark 1841 – 1907
 • Taberg 1841 – 1907
 • Haborshyttefältet 1841 – 1905
 • Finshytteberg fr 1700
  – 3 gruvor
 • Brattforsgruvan

Gåsborns socken

 • Fagerbergsgruvan

Rämens socken

 • Rämsbergs gruvor

Kroppa socken

 • Nykroppafältet
 • Sundsgruvorna
 • Ansviksfältet

Vet inte än vilken socken gruvan låg

Sjö- och myrmalm har också spelat en viss roll i den Värmländska järnhanteringen. Värmland samt Småland är de landskap där det mest förekommer sjö- och myrmalm. Det var främst perioden innan bergsbruken som denna typ av malm hade betydelse. I närheten av Ambjörby i Klarälvdalen har 12 ugnar grävts ut som på sin tid var avsedda för att göra järn av sjö- och myrmalm. Det var dock inte fråga om några bruk utan var en sidoverksamhet till jordbruket och malmen användes för att göra nyttoföremål. Den sista osmundsugnen påträffades i Holmedals socken där man ända inpå 1830-talet smälte malm som hade tagits upp ur sjön Stora Flat.

Man har även gjort fynd efter myrmalms framställning i Gustav Adolfs socken.

Koppar och silvermalm

De sparsamma förekomsterna av koppar – och silvermalm har aldrig spelat någon spelat något större roll för den värmländska bergshanteringen. De historiskt mest intressanta av de värmländska silvergruvorna är Hornkullen i Kroppa socken som bearbetades redan ur hertig Karls tid och bidrog till Nykroppa kronobruks uppblomstrande. I detta område var kopparhanteringen föregångare och vägröjare för den senare järnindustrin. Silvermalmen bröts vid Hornkullen och kopparen vid Torskebäcken. Kopparen bröts aldrig i någon större omfattning och silverdriften upphörde kort efter sekelskiftet till 1600 tal.

Det gick åt stora mängder kalksten när man smälte järnmalmen till tackjärn. Den finns rikligt i Värmlands leptitområde. Vid både Persbergs, Nordmarks och Långbans gruvfält finns betydande kalkstens- och dolomitstockar. Kalkstenen kallades också ”Limsten”. Problemet man hade var att även den behövde transporteras till de hyttor där den inte fanns i närheten

Källor

 • Jalmar Furuskogs bok ”De värmländska järnbruken” från 1924