Allmänt om transporter och leder

Struktur och innehåll håller på att omarbetas….

Transportlederna var mycket viktiga för Värmlands tidiga industrihistoria. Oavsett om den var körvägar, kanaler, vattenleder eller mot slutet järnvägslinjer. Handlade om stora mängder malm, limsten, kalk och färdiga järnprodukter för att inte tala om all träkol som gick åt vid de olika hyttorna och hamrarna.

Under 1500-, 1600- och 1700-tal var transporterna mellan gruvorna och hyttor en stor utgiftspost kring järnframställningen. Även att transportera färdigt tackjärn för export eller till stångjärnsbruk. Det färdiga stångjärnet behövde också tas till en Vänerhamn. Den främsta och kanske tom enda hamnen för östra Värmland var Kristinehamn. Man använde vagnar eller slädar som drogs av oxar eller hästar och transporterna skedde gärna vintertid när både mark och sjöisarna bar.

Transporterna skedde oftast i långa karavaner mellan urlastnings och omlastningsstationerna. På tillbakavägen fraktades livsförnödenheter som mjöl, sill, salt, fläsk och tobak. Ett mycket slitigt och hårt arbete med långa arbetsdagar för både förare och häst.

 

 

812 kol till hyttorna,1
Det gick åt ofantliga mängder träkol till hyttorna och hamrarna. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors 

Inte heller fanns det några arbetsmiljölagar om dygnsvila, lägsta temperatur eller lunchrast. Finns flera berättelser om hur spartanskt livet för dem kunde vara.

Koltransporter till Häst
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors 

I största möjliga utsträckning använde man sig därför av mellanlager och båttransporter över sjöarna under sommarhalvåret. Pråmar och stora båtar lastades vid bruken som sedan roddes över sjön där det på nytt omlastades eller magasinerades. Slutstationen för export och vidarebefordran ut från Värmland var Sjöändans lastageplats. Förutom kostnaderna kunde en transport från Filipstad till Kristinehamn ta både 1 och 2 månader med alla omlastningarna att genomföra.

Konstnär okänd. År okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors 
Omlastningsstationen vid Sjögränd. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors 

Källor och länkar

  • Vattnet som transportled i östra Värmland (Lennart Normén)
  • Wikipedia
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors