Tackjärn till stångjärn

905 Järntacka
Järntacka. Fotograf okänd. Fototid okänt.

Bilden nedan på informationen vid Monica Zetterlund museet är avskriven ordagrant. Avsnittet om hammarsmedjan och nedåt är tillämpligt på detta avsnitt

Mulltimmermasugnen ligger nära skogen och kolmilorna. Skortstenspipan i mitten murs av eldhärdig sten och den övre delen kläs utvändigt med timmer. Värmeisoleringen mellan timmer och pipa består av mull, jord, sand och sten. För att få malmen lättslagen och fri från svavel rostas den först i en rostugn. Sedan fylls pipan uppifrån med malm, träkol varvat. Bälgar drivna av vattenkraft håller elden igång. Malmen smälter och tillförs kol från träkolet. Slagg och smält järn separeras och slås ut från botten av ugnen. Järnet gjuts sedan till tackjärn. 

Masugn var en större ugn för malmsmältning. Mellan den yttre timrade väggen fylldes masugnen med sand in till pipmuren. tackjärnet från masugnen kunde inte smidans pga mycket kol och andra föroreningar utan måste bearbetas vidare. 

Hammarsmedjan drivs också av vattenkraften. Där värms tackjärnet upp igen så föroreningarna slås ut. Det rena tackjärnet slås ihop och formas till stänger, stångjärn, som är ett smidbart svenskt järn vilket fortfarande är eftertraktat. 

Bessermerugn är en senare uppfinning. Det sista ”blåset” gick 1964 i Hagfors järnverk. Där tappas tackjärnet i en stjälpbar ugn och luft blåses genom smältan. Först bortoxideras kisel och mangan, som övergår till slagg. Sedan oxideras kol och fosfor. Lågans och gnistregnets utseende avgör när den önskade kolhalten infallit och processen avslutas. 

På 1800-talet utvecklas tillverkningen och istället för att smida järnet med hammare börjar man valsa stångjärnet. 

Nya götstålsmetoder gör också sitt intåg med införandet av martinprocessen. Bruksförvaltaren Johan Fredrik Lundin i Munkfors är en av pionjärerna för den utvecklingen. 1869 införs metoden i industriell skala vid Munkfors bruk (Ett år efter Lundins död)

Foto av en bild från en utställning om UHB´s historia vid Monica Zetterlunds museum i Hagfors nov 2018.

884 Järnvåg

Järnvåg

0021 Järnvågen Mossfallet 1913 text

Järnvågen vid Mossfallet 1913

908 Hembygdsgården 1971
Stångjärnshammare
110853089_1
Enter a caption
49001822_885434578500956_4208344690472255488_n.jpg
Tackjärn. Fotograf okänd. Fototid okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Källor och länkar

  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Informationstavlor vid Monica Zetterlund museet i Hagfors