Tackjärnsblåsning i Värmland 1710

Enligt bergmästarrelationen 1711. Ett skålpund motsvarar ca 0,425 kg och tillverkade skp i Furuskogs bok måste vara i 1000-tal. 

Antal delägare Blåsningsdygn Tillverkade skp per dygn
Färnebo soken
Asphyttan 19 118 6,6
Bolhyttan 6 23 5
Bornshyttan 11 27 7
Dammhyttan 13 101 6,6
Finshyttan 5
Fogdhyttan 25 96 6,4
Gräsbosjöhyttan 11 129 6,5
Hektorshyttan 2 24 5,7
Horrsjöhyttan 16 42 5,9
Kalhyttan 7 114 7
Långbanshyttan 16 92 6,4
Mögsjöhyttan 1 27 6,5
Mörttjärnshyttan 12 63 6,6
Nyhyttan 6 15 9,1
Saxåhyttan 15 141 6,8
Skåltjärnshyttan 15 122 5,9
Storbrohyttan 2 65 7
Stöpsjöhyttan 14 104 6,4
Torskebäckshytan 13 130 4,2
Brattfors
Brattforshyttan 26 140 7,9
Forshyttan 11 72 6,6
Hedenskogshyttan 1 96 6,6
Pardishyttan 24 175 6,8
Nordmark
Dalkarlshyttan 14 84 5,9
Grundsjöhyttan 13 53 5,1
Haborshyttan 14 86 5,7
Motjärnshyttan 2 49 6,5
Nordmarkshyttan 25 243 7,1
Stjälphyttan 7 83 6,5
Gåsborn
Gåsborsnhyttan 24 121 5,2
Långbansändehyttan 16 32 4,8
Örlingshyttan 15 27 4,6
Rämen
Näsrämshyttan 13 56 4,5
Kroppa
Gammelkroppa 10 75 5,9
Herhultshytan 2
Nykroppa 98 6,7
Skarphyttan 1 36 5,9
Svartsångshyttan 4 65 6,6
Åskagshyttan 10 155 7,6
Lungsund
Bjurbäckshyttan 6 70 5,9
Kungskogshyttan 1 121 5,9

Källa: Jalmar Furuskogs ”De Värmländska järnbruken” från 1924