Stångjärnsbruken i Sverige år 1695

Värmland låg högt i statistiken över antalet antalet producerade ”skepp” i landet år 1695. Vad gäller antalet stångjärnshamrar så låg Värmland efter Örebro och Västmanland på tredje plats.

Antalet hamrar hade minskat kraftigt de senaste åren i Västmanland och Kopparberg. Det berodde på de omfattande nedläggningarna i dessa landskap som hade skett för att spara skog till verksamheten vid Falu gruva.

Län Hamrar Härdar Antal skepp
Örebro 117 189 46 756
Värmland 84 152 40 662
Västmanland 99 162 35 573
Uppsala 21 41 22 657
Gävleborg 53 98 21 125
Kopparberg 60 77 17 280
Stockholm 13 24 10 547
Södermanland 30 45 8 941
Östergötland 26 44 6 569
Västernorrland 7 13 3 085
Älvsborg 7 14 3 000
Kalmar 6 11 1 938
Jönköping 16 16 1 605
Skaraborg 4 7 1 500
Gotland 1 2 700
Kronoberg 5 10 625
549 905 222 563