SÄFFLE KANAL

En stor del av de västvärmländska bruken fraktade sitt järn över Glavsfjorden och Byälven. Kanalen som förbinder Glavsfjorden med Värnern har bara 7 dm nivå skillnad. Arbetet var därför mindre krävande och kanalen stod klar 1837.

Säfflr Kanalparti
Bild #01. Fotograf okänd. Fotoår okänt

Hökeströmmen 04_2

Bild #02. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Gunnar Jonsson som skriver följande: ”När kanalen byggdes gjordes även ett antal muddringar mm på vägen upp mot Arvika. Det finns faktiskt även en ”Kila kanal”. Här ser vi Nordstjernan gå i kanalen vid Hökeströmmen. Till höger om den då bildade Hökeholmen finns den ursprungliga strömfåran. Om denna besvärliga passage kan man läsa på 1717 års karta över vattenvägen mellan Vänern och Eda skans. ”N° 3. Betecknar Hökeströmmen, i hwilken har legat en Stor sten de Siöfarande till hinder, samma sten har en myckenhet af almoge med linor ock andra konstwerk eii förmått af Rummet röra, men A° 1714 om wåren stannade ett stort iswrak wed samma Sten, så att Strömmen nedanföre war ett helt dygn Torr, men då isen gaf lössen kastade han Stenen uti ett diup af wägen, så att farkåsterne nu obehindrade framkomma.” 

Tidsperiod

Egna bilder

Reflektion

Källor och länkar