010 Filipstad västra (station)

Capture västra

91269402_2828991660554947_6494624763602796544_o
Bild #14. Fotograf okänd. Fotoår ca 1960. Bildkopia från Jan Lambertsson – Filipstad
67486199_2319280818192703_3736487269662457856_n
Bild #13. ”Bengt Geijer” Fotograf SJ Ölander. Fotoår 1900- omkring. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67244502_2318916514895800_6948220331362353152_o
Bild #12. Fotograf okänd. Fotoår 1920-talet. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67303174_2318858624901589_1821787335822409728_o
Bild #12. Fotograf okänd. Fotoår 1901. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67339020_2318858828234902_2797090347644092416_o
Bild #13. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67340440_2318858918234893_2660033238239543296_o
Bild #12. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67348302_2318916111562507_6406311255220420608_o
Bild #11. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67391075_2318857831568335_1549015444617166848_o
Bild #10. Fotograf okänd. Fotoår 1931. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67402104_2318916461562472_8093427211417157632_n
Bild #09. Fotograf okänd. Fotoår 1900-talet. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67478489_2318916361562482_1824519059576717312_o
Bild #08. Fotograf okänd. Fotoår 1960-talet. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67664496_2318916588229126_1499372249809944576_o
Bild #07. Fotograf okänd. Fotoår 1960-talet. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67303174_2318858624901589_1821787335822409728_o
Bild #06. Fotograf okänd. Fotoår 1901. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67339020_2318858828234902_2797090347644092416_o
Bild #05. Fotograf okänd. Fotoår 1938. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
67340440_2318858918234893_2660033238239543296_o
Bild #04. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia Jan Lambertsson – Filipstad
1524331_10152567322047739_1427220497244970928_o
Bild #03. Fotograf okänd. Fotoår 1958 ska det visst vara
48392604_2202537926628988_3391800080980770816_n.jpg
Bild #02. Fotoår okänt. Fotograf okänd. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors
77666_504137312949526_218824496_o
Bild #01 Info från L-E Boström. Flygfoto över bangården på Västra stationen. Fotot är taget före när spåren på NKlJ-järnvägen mellan Filipstad V och Finnshyttan revs upp 1951 efter att godstrafiken mellan dessa platser upphörde den 18 maj samma år. Persontrafiken mellan Filipstad V och Hagfors hade lagts ner året innan den 10 juni 1950.  På fotot ser man smalspårsbangården tydligt under kontaktledningsbryggorna.  Godsmagasinet till höger är för inte så länge sedan rivet efter en eldsvåda. På fotot ser man bl.a. ett NKlJ AEG-ellok framför godsmagasinet. NKlJ:s gamla lokstall till vänster på fotot finns märkligt nog kvar än idag. Bildkopia från Roy Palm.

”Utsikt från järnvägsbron” står det på fotot

147603393_1

Egna bilder Filipstad 181126

Utsikt från järnvägsbron

Egen reflektion Filipstad

Inlandsbanan normalspår och NKLJ banan smalspår gick ihop eller rättare sagt korsade varandra någon km norrut. NKLJ tågen kunde även köra på det smalspåriga till Filipstad västra som låg inne och bredvid normalspåret.

Filipstad hade således två järnvägsstationer. Västra och Östra

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap