050 Finnmossen (station)

Finnmossens Järnvägstation .jpg
Fotograf okänd. fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Järnvägsmusset – Samlingsportalen skriver. Stationen anlagd 18760403. Persontrafiken nedlagd 19500610. Stationen nedlagd 19700510

cgipict-img (2)
Bild från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen.  Bildnummer Jvm. KCAA00502. Fototid 1880 – 1890.
49013993_270289220320492_5735567093072396288_n.jpg
Fotograf okänd. fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors
web_Finnmossen .jpg
Fotograf okänd. fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Egna bilder 

Egen reflektion 

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap