090 Deglundsbäcken (station)

Bilden på vagnarna är tagen vid Musjön på sträckan mellan Geijersholm och Deglundsbäckens station

CyberViewX v5.16.10Model Code=58 F/W Version=1.16
Bild från Järnvägsmuseet´s samlingsportal. Bildnummer JVM.KEAG00203. Fototid 1962. Fotograf okänd

Egna bilder Deglundsbäcken

Egen reflektion Deglundsbäcken

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap