120 Stjärnsfors (station)

Capture

Koordinaterna kommer senare när jag är helt säker på att de blir rätt….

Capture

005896

Vet ej årtal eller fotograf

Egna bilder Stjärnsfors

Man kan hyra dressin och cykla från stationen i Geijersholm till stationen Hagfors

Egen reflektion Stjärnsfors

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap