130 Sjögränd (station)

Capture

På Lantmäteriets häradsekonomiska karta från 1883-95 ser man sträckningen tydligt inritad. Stationen också inritad

Capture2

På den ekonomiska kartan från 1967 ser man nog det som var stationsområdet även om spåret mot Edebäck redan är borta

Capture3

99368832_240704143889575_4220040942981218304_n
Bild #07. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Banvaktsstugan i Sjögränd. Fotokopia från Roy Palm – Östra Skymnäs
100602517_610408679683803_1087137934370406400_n
Bild #06. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Banvaktsstugan i Sjögränd. Fotokopia från Roy Palm – Östra Skymnäs
100887066_288660435635511_5757837361790582784_n
Bild #05. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Banvaktsstugan i Sjögränd. Fotokopia från Roy Palm – Östra Skymnäs
101162689_679884202584522_2866815383598268416_n
Bild #04. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Östra Skymnäs
0006
Bild #03. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Omlastning från båt till järnväg vid stationen vid Sjögränd. Bildkopia från Roy Palm – Östra Skymnäs
Sjögrånd
Bild #02. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Tågurspårning vid Sjögränd. Bildkopia från Roy Palm – Östra Skymnäs
Sjögränd Urspårning
Bild #01. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Tågurspårning vid Sjögränd. Bildkopia från Roy Palm – Östra Skymnäs

Information från andra

Finns berättelser utskrivna och uppsatta inne i biljettkuren vid Edebäcks fd ångbåtsbrygga.

  • Har ordagrant skrivit av Karl-Axel Johanssons text med rubriken Tåget mellan Sjögränd och Edebäck Lokföraren gjorde två skarpa signaler när tåget passerade fd torpet Toliden i höjd med Lemundtjärnarna. Orsaken var att personalen vid Edebäcks station skulle hinna fälla ner järnvägsbommarna vid Kroppheden. Framme vid station mottog stinsen Hallén stolt tåget med sin röda flaggaTågsetet bestod av loket UA och två personvagnar samt en godsfinka. Personvagnarna hade ingång till respektive kupé längs långsidan. Stationen var utbyggd med en terass i anslutning till väntsalen och i bakgrunden syns järnvägsbostaden. Edebäck var slutstation för järnvägen till Klarälvsdalen. För transport av gods och passagerare längre upp över Klarälvdalen var det båttrafiken som tog vid. Därför omnämndes Edebäck med dess hamn som ”Porten till norra Klarälvsdalen”Resenärer som skulle vidare upp över dalen kunde övernatta på gästgivareegården ”Gästis” i väntan på båten. Om ”Gästis” var fullbokat gavs möjligheten att övernatta i privata hem. 

    Järnvägen drevs av Uddeholmsbolaget och båtarna i privat regi. Detta var de möjligheter som bjöds för transporter till olika orter och övriga riket. 

Egna bilder

 

Reflektion 

Bild #03 är speciellt intressant. Den visar bryggan eller kajen där man lastade om från båt till järnväg. Inget finns dock att se idag då vattennivån i Rådasjön höjdes minst 2 meter i samband med att man byggde kraftstationen i Årosälven

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap