140 Norra Råda (station)

Capture

91906328_3211696372193960_50175027722584064_o
Fotograf okänd. Fotoår okänt. ”Ett godståg i Hagfors trakten. Tåget växlas just in från huvudlinjen till ett sidospår troligen för möte med persontåg”.

012107

En mycket intressant bild från Råda station. Inte bara för järnvägstationen men också för platsen där man tippade timret

48255921_1993385010749095_8357538086321651712_o
Fotograf okänd. Fotoår okänt

Järnvägsbron vid Åros – Råda. Ångdressinen

På kortets baksida står ”Lok 4 med gruståg över Uvån omkring 1890 men bilden är enl Roy Palm istället en äldre bilder över från bron över Årås älven i Norra Råda. Den första byggdes i trä och på den tiden innan kraftstationen var byggd var Råda sjön och då var Rådasjöns och Åråsälven vattennivå ca 2-2.5 meter lägre. Den första bron var byggd i trä och troligen är denna bild från en provtryckning av bron. En man i varje vagn som antagligen är lastad med sand.

cgipict-img (3)
Bild från Järnvägsmuseet´s samlingsportal. Bildnummer Jvm.KDAJ03536. Fototid 1890 C. Fotograf okänd

48384800_379834939453750_8053708844217401344_n.jpg

Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Järvägsbron Årås Ångdressin på bron

Klockersta – Råda

Klokersta Råda

Kyrktåg till Råda

Kyrktåg till Råda

Norra Råda station

Råda Station

Råda.jpg
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors.

Egna bilder 

Reflektion 

Intressant att stationen heter Råda och inte Norra Råda. På den häradsekonomiska kartan från 1883-95 (bilden ovan) finns förutom N Råda även S Råda och V Råda.

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap