140 Norra Råda (station)

Capture

012107

En mycket intressant bild från Råda station. Inte bara för järnvägstationen men också för platsen där man tippade timret

48255921_1993385010749095_8357538086321651712_o
Fotograf okänd. Fotoår okänt

Järnvägsbron vid Åros – Råda. Ångdressinen

På kortets baksida står ”Lok 4 med gruståg över Uvån omkring 1890 men bilden är enl Roy Palm istället en äldre bilder över från bron över Årås älven i Norra Råda. Den första byggdes i trä och på den tiden innan kraftstationen var byggd var Råda sjön och då var Rådasjöns och Åråsälven vattennivå ca 2-2.5 meter lägre. Den första bron var byggd i trä och troligen är denna bild från en provtryckning av bron. En man i varje vagn som antagligen är lastad med sand.

cgipict-img (3)
Bild från Järnvägsmuseet´s samlingsportal. Bildnummer Jvm.KDAJ03536. Fototid 1890 C. Fotograf okänd

48384800_379834939453750_8053708844217401344_n.jpg

Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Järvägsbron Årås Ångdressin på bron

Klockersta – Råda

Klokersta Råda

Kyrktåg till Råda

Kyrktåg till Råda

Norra Råda station

Råda Station

Råda.jpg
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors.

Egna bilder Norra Råda

Egen reflektion Norr Råda

Intressant att stationen heter Råda och inte Norra Råda. På den häradsekonomiska kartan från 1883-95 (bilden ovan) finns förutom N Råda även S Råda och V Råda.

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap