270 Ulfsby (station)

Capture2
Lantmäteriet – Ekonomiska kartan från 1967. Stationshuset borde ha legat vid det inringade området… ?
cgipict-img
Bild från Järnvägsmuseet – Samlingsplatsen. Bildnummer Jvm.KCAC16021. Fototid: 1928 C. Fotograf: okänd. Historik ”Vykortet skrivet 1933”
008913
Järnvägsmuseet. Fototid 1960-08-01. Fotograf O Sjöholm

Egna bilder Ulfsby

Egen reflektion Ulfsby

Har försökt identifiera på den ekonomiska kartan vart stationshuset låg. Behöver besöka på plats. Kanske det tom finns kvar än i dag….

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap