290 Karlstad Östra (station)

Capture

Östra Stationen NKLJ Karlstad
Bild #11. ”Karlstad Östra Järnvägsstation”. Fotograf okänd. Fotoår okänt 
91342869_2828995083887938_2440116082162270208_o
Bild #10 ”Karlstad Östra” Fotograf okänd. Fotoår 1930-1939. Bildkopia från Jan Lambertsson – Filipstad
cgipict-img (1)
Bild #09 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KCAA00346. Fototid: okänd. Fotograf: okänd
cgipict-img (2)
Bild #08 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KDAA04089. Fototid: 1950 C. Fotograf: okänd. Bildtext ”Stationshus från gatusidan. Stationen tillkom 1903 enl överenskommelse med SJ, Statens Järnvägar och KMJ, Karlstad-Munkfors Järnväg. Från 1970 använes stationen vid Karlstads central. Stationshuset rivet 1971.
cgipict-img (3)
Bild #07 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KDAA04089. Fototid: 1950 C. Fotograf: okänd. Bildtext ”Stationshus från gatusidan. Stationen tillkom 1903 enl överenskommelse med SJ, Statens Järnvägar och KMJ, Karlstad-Munkfors Järnväg. Från 1970 använes stationen vid Karlstads central. Stationshuset rivet 1971. Vackra kastanjeträd vid perrongen
cgipict-img (4)
Bild #06 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KDAJ03614. Fototid: 1904 – 1917. Fotograf: okänd. Bildtext ”20/8 1917”
cgipict-img (5)
Bild #05 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KDAJ03613. Fototid: 1904 T. Fotograf: okänd.
cgipict-img (6)
Bild #04 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KBEA00454. Fototid: 1920 C. Fotograf: Calegi.
cgipict-img
Bild #03 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KDAA11134. Fototid: 1904 – 1971. Fotograf: okänd. Bildtext ”I västra delen av Tommestad finns resterna kvar av det som en gång utgjorde Karlstads Östra station. Stationen anlades 1904 efter bildandet av Karlstad-Munkfors järnvägsaktiebolag år 1900. Östra station fick stor betydelse för såväl gods- som persontrafiken. Stationen var i bruk fram till 1967. Stationsbyggnaden, en stor byggnad i fornnordisk stil, revs 1971”
cgipict-img9
Bild #02 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KBAA06343. Fototid: 1969-05. Fotograf: okänd. Bildtext ”Örebro banregion SJ Regionskontoret”

 

 

karta_nklj_c
Bild #01 kommer från Järnvägsmuseet – Samlingsportalen. Bildnummer jvm.KDAE01394. Fototid: 1935 C. Fotograf: okänd. Bildtext ”Bilderna tagna inför elektrifiering av bandelar i Sverige”

Egna bilder 

Reflektion 

Stationsbyggnaden är riven idag. Det inringade området på kartan stämmer nog ganska väl med vart den låg. Syns också tydligt på vissa av bilderna. Minns huset men bara lite diffust då jag aldrig var in i stationshuset.

Källor och länkar

  • Järnvägsmuseet – Samlingsportalen
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors
  • Lantmäteriet
  • OpenStreetMap