Stjärnfors järnväg (Hagfors)

capture
Bild från boken ”Sveriges småbanor 1802 – 1865 från 1945”. Författare Ivan A Bodstedt på uppdrag av Järnvägsmuseet.

Stjärnfors järnväg. Längd 0.6 km. Spårvidd 0.700 m. Öppnades för trafik under 1860-talet. Trafiken lades ned 1874 i samband med att Nordmark – Klarälvens järnväg öppnades för trafik mellan Geijersholm till Skymnäs.

I början av 1800-talet fanns det inom Uvåns område flera hyttor och hammare som behövde en transportled till Vänern.

Egna bilder

Reflektion

Källor och länkar

  • Boken ”Sveriges småbanor 1802 – 1865 från 1945”. Författare Ivan A Bodstedt på uppdrag av Järnvägsmuseet.
  • Lantmäteriet