KARTA FÄRJELÄGEN

Reflektion

Finns flera älvar i Värmland och även stora sjöar som nog var tillräckligt svåra att passera eller ta sig över. De var också samtidigt en bra färdväg både under sommar och vinter. Men det går inte att ”inte se” eller förstå att Klarälven vad gäller industriutveckling i praktiken delade Värmland i två halvor.

Malmen fanns ju mestadels på östra sidan Klarälven och därmed de allra flesta eller tom näst intill alla hyttor. Att under 1800-talet transportera den tunga malmen över älven och sedan på dåliga vägar fram till en plats där man kunde ta kraften från ett rinnande vattendrag var nog ändå inget som man så fram emot.

Detsamma gäller ju för träkolen. Den kunde heller inte transporteras långa sträcker. Den skakade sönder till pulver och blev oanvändbar.

Klarälven var ett problem