KARTA FÄRJELÄGEN

Reflektion

Finns flera älvar i Värmland och även stora sjöar som nog var tillräckligt svåra att passera eller ta sig över. De var också en bra färdväg både på sommar och vinter. Det går inte att ”inte se” eller förstå att Klarälven vad gäller industriutveckling i praktiken delade Värmland i två halvor.

Malmen fanns ju på östra sidan Klarälven liksom de allra flesta eller tom näst intill alla hyttor. Att under 1800-talet transportera den tunga malmen över älven och sedan på dåliga vägar fram till en plats där man kunde ta kraften från ett rinnande vattendrag var nog ändå inget som man så fram emot.