10-290 Klarälven-Branäs (färjor)

På Generalstabskartan från 1888 finns två övergång över älven. Vet inte vem av dem som det finns en bild av nedan. Kanske den ena var en enklare bro av något slag?

Capture

Lantmäteriet

Capture2

Generalstabskartan 1918

48376182_225429418388713_991828723126763520_n
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Egna bilder

Egen reflektion

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors