10-150 Klarälven-Olsäter (färjor)

Färjeläget låg enl Generalstabskartan från 1888 något nedströms från där bron sedan byggdes. Koordinaterna nedan går till vägkorset och ”krysset” på kartan. Lantmäteriets karta kan öppnas i realtid via länk som finns på logan nedan.

Capture2

Capture3

Lantmäteriet

Capture
Generalstabskartan 1888
48428158_534933837008737_2346380409496928256_n.jpg
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Egna bilder

Egen reflektion

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors