60-101 Vänern-Liljedal (färjor)

Capture2

Capture3

Lantmäteriet

Capture
Generalstabskartan 1887
liljedal
Bild #09 Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bilden kommer från Hembyggdsföreningen på Liljedahl
54268305_262012844704247_1609477898266214400_n
Bild #08 Färjan Liljedal. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm
56161823_162650848071658_7980826805437202432_o_DxO
Bild #07 Fotograf okänd. Fotoår 1950-tal. Bilden kommer från Hembygdsföreningen på Liljedahl
56340144_162651238071619_8858146726880477184_o_DxO
Bild #06 Fotograf okänd. Fotoår 1949. Bilden kommer från Hembygdsföreningen på Liljedahl
55963171_162651111404965_675241778885951488_n_DxO
Bild #05 Fotograf okänd. Fotoår 1905. Bilden kommer från Bilden kommer från Hembygdsföreningen på Liljedahl. Följande text finns i anslutning till bilden ”Färjan vid Liljedahl år 1905. Då bruket anlades var det träbro över Ransundet. Det talades om att bron revs av försvarsskäl 1808 eller 1809. Bron ersattes då av en färja. Gamla färjan var givetvis av trä och drogs för hand. När de byggts bro vid Slottsbron, flyttades den elektriskt drivna Slottsbrofärjan till Liljedahl. draglinan var en bastant kätting. Den rullade över stora hjul, ett i vardera änden av färjan. På södra sidan var kättingen fastgjord vid ett spel med spakar. Stora båtar kunde inte passera över kättingen förrän den sänkts och sänkningen och höjningen utfördes med spelet. Nya bron vid Liljedahl stod klar november 1982”
48930696_2459809477422496_1668808877140869120_n (1)
Bild #04 Fotograf okänd. Fotoår 1904-02-22. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors
Liljendahls Färja.jpg
Bild #03 Färjan Liljedal. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm
163290169_6585c7e6-21ab-4d51-8067-68409f6d679c.jpg
Bild #02 Liljedals färjeställe. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm
51727810_2321151761237335_6945505546959060992_n
Bild #01 Liljedals färjeställe. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm