10-220 Klarälven-Byn (färjor)

Capture2

Capture3_norra
Koordinater till ”krysset” den norra övergången
Capture3
Koordinater till ”krysset” vid den södra övergången

Lantmäteriet

Capture
Generalstabskartan 1888
48394449_221606835381616_594541190230048768_n
Fotograf ”Göransson? Hagfors”. Fototid okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Egna bilder

Egen reflektion

Det fanns enl Generalstabskartan från 1888 två färjelägen mot Ekshärad. Svårt att se vilken av dem som visas på bilden nedan. Kanske kan man se det vid besök eller om någon närboende minns eller vet.

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors