10-210 Klarälven-Sälje (färjor)

Capture2

Capture3
Koordinaterna går till krysset på Lantmäteriets karta ovan

Lantmäteriet

Capture
Generalstabskartan 1918

 

Capture4
Häradsekonomiska kartan 1883
48423258_736705593375741_9206249385225093120_n
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors
49345145_2239819506335788_1058196245706702848_n.jpg
En av motorcyklisterna vid färjeläget hette Molker i efternamn. Han ägde eller jobbade i Hagfors Gummiverkstad. Intressant för mig personligen för där jobbade även min far Harry Nykvist i slutet av 1940-talet. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Egna bilder

Egen reflektion

Ser ut som om vägen ned till färjeläget fortfarande syns. Den verkar vara utmärkt på Lantmäteriets karta.

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Bildkopior från Roy Palm – Hagfors