10-260 Klarälven-Värnäs (färjor)

Capture2

Capture3
Koordinaterna går till hembygdsgården enl ”krysset” ovan

Lantmäteriet

Capture

 

Egna bilder

Egen reflektion

Det ser ut som om den ursprungliga vägen ned till färjeläget fortfarande är en väg.

Källor och länkar

  • Lantmäteriet