10-230 Klarälven-Tönnet (färjor)

På Generalstabskartan från 1920 finns tre (3) inritade färjelägen på bara några km avstånd. Kan vara ”färja” av enklare slag men likväl. Passagen är inritad på Generalstabskartan. Kanske finns det någon som minns eller minns någon som skulle kunna minnas…

Capture2

norr
Norra punkten
mellan
Mellersta punkten
söder
Södra punkten

Lantmäteriet

Capture
Generalstabskartan 1920
Färjeläget mellan V och Ö Tönnet. AnnaKarin Berglund skriver till sin bid…. fundamenten till färjan. När jag var liten fanns själva hjulet och veven kvar, vart de tagit vägen är ingen som vet. Roddbåten fanns också kvar även om den inte var i drift
Färjeläget mellan V och Ö Tönnet. AnnaKarin Berglund skriver till sin bild …. fundamenten till färjan. När jag var liten fanns själva hjulet och veven kvar, vart de tagit vägen är ingen som vet. Roddbåten fanns också kvar även om den inte var i drift

Input från andra

AnnaKarin Berglund från Ekshärad skriver
Färjan var en vanlig roddbåt på lina som vevades mellan östra och västra Tönnet. Färjan gick ut från den norra vägen ner mot älven i Byn. Kollar man noga på den äldre kartan så är den rätt inritad där. Själva stativet på östra sidan finns kvar och jag har foton om någon önskar. På den västra sidan är det dock osäkert om den finns kvar

Egna bilder

Egen reflektion

Enligt AnnaKarin Berglund så är utmärkningen av färjeläget mellan Östra och Västra Tönnet felinritat på första kartan över hur det ser ut idag.

Färjeläget ligger nog lite norr om det inringade området men det finns inget att ta fasta på hur det ser ut idag. Besök och ta ut koordinaterna till det som är kvar enl bildern ovan är nog det man behöver göra i så fall.

Källor och länkar

  • Lantmäteriet