Kuriosa – Ång- eller Järnhästen

För malmfrakter från Nordmarks gruvor gjorde man ett experiment i en helt annan riktning. Man försökte använda vanlig landsväg för lokomotivtransport. En ”ånghästväg” anlades mellan Sandsjöbryggan, där Tabergs kanal slutar och Motjärnshyttan dit malmen skulle transporteras. Ett landsvägslokomotiv på 10 hästkrafter införskaffades från England. De turer man gjorde sommaren 1862 visade dock att vägen var för svag för ändamålet och sedan maskinen stjälpt i ett dike och fått svåra skador gjordes inga fler försök. Den ställdes upp i Edebäck och användes för att lyfta lådor vid omlastningen av träkol från båt till tåg. Är ganska säker på att järnhästen på bilden är den som Furuskog refererar till

jarnhasten_med_lass kopiera
Järnhästen. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors
48420499_943578435833452_5748957658640023552_n.jpg
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors
Järnhästen närbild_DxO.jpg
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors

Egna bilder

Bildtid 190718
Bildtid 190718
Bildtid 190718
Bildtid 190718

Reflektion

Det var värt hela besöket vid museet att få se ”Ånghästen” som har förekommit flera gånger i material som jag har läst och sett bilder från. Ett ambitiöst försök att lösa transportfrågan men som inte slog helt väl ut.

Källor och länkar

  • Jalmar Furuskog ”De Värmländska järnbruken” från 1924
  • Hagfors Järnvägs- och Industri museum