Geijersdal – Ångsågen

Capture3
Häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet
capture
Koordinaterna nedan går till parkeringsplatsen vid badplatsen

capture2

lantmäteriet

Avskrift från artikel i Sidospår. Se källhänvisning längre ned…. Brattfors AB byggde redan 1885 en 4 km lång hästbana från Geijersdal till sin ångsåg vid Alsterbodarna vid Alsterns sydspets. Spårvidden var troligen 643 mm. Från vägkröken före korsningen med BJ kan den smala och tallbeväxta banvallen följas upp till och över den flacka Brattforsheden längs västra kanten av Gräshöjden.

På sluttningen ned till Alstern var banan S-formad. Underlaget längs nästan hela bansträckningen utgjordes av grusig sand, närmast Geijersdal av torv. 

Hästarna drog enkla trallor till banans högsta del, varefter de rullade till banändan med handbromsning. Delta ytan är ganska plan varför banvallen kan ha anlagts med en liten lutningsgradient. 

Ångsågen låg på kanten av delta ytan invid nuvarande väg 63. Tillhörande bostäder byggdes i svackan till en vik av Alstern. Beroende på slutningsgradienten ned till Alstern nådde banan stranden/kajen ett par hundra meter norr om svackan. Till Alstern fraktades malm för sjötransport till Svartåhyttan. Från Ångsågen sågat virke till Lindfors för vidare transport med BJ. En ångbåt med tillhörande lastpråm användes för transporterna på Alstern och för timmersläp. Enligt källa skall vraket av ångbåten ligga på botten vid Paradix. Uppgiften har inte kunnat verifieras. Vraket av pråmen kan ses under vattenytan vid södra strandkanten intill Ångsågens parkeringsplats. Längs vikens strand kan man under vattnet skönja delar av en stenkista, som kan ha varit fundament till en kaj, timmerstockar och andra rester från ångsågstiden. 

Banan revs i etapper 1896-1902 sedan sågen brunnit. En del av rälsen användes till sidospåren i Brattfors. Övrig räls såldes 1904 för 3.224 kr och 60 öre…. 

Utglesning av skogen gör att banvallen är väl synlig på sluttningen ned till Alstern. Utförlig information om Ångsågen och banan finns vid rastplatsen invid Alstern. 

Egna bilder

Reflektion

 

Källor och länkar

  • Lindfors och Geijersdal – stationer med småbanor i östra Värmland. Författare Curt Fredén. Artikeln finns i Sidospår 1/10. En tidning utgiven av Järnvägsmusei Vänner – stödföreningen till Sveriges Järnvägsmuseum. Adress: sidospar@jvmv.se
  • Lantmäteriet

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s