Dejefors järnväg (Forshaga)

capture
Bilden hämtad från boken ”Sveriges småbanor 1802 – 1865 från 1945”. Författare Ivan A Bodstedt på uppdrag av Järnvägsmuseet.

Dejefors järnväg.. Längd 0.7 km. Spårvidd 0.900 m. Fastställdes och plan 1/11 1861. Statslån 33.000 kr. Öppnades för trafik den 1/5 1863. Trafiken nedlagd i juni 1903. Järnvägen lades ned pga att Karlstad – Munkfors järnväg öppnades och denna bana kom att överta hela Klarälvdalens trafik. 

Vattenfallen i Forshaga och Deje var svåra att ta sig förbi. År 1854 bildades ett bolag med namn Dejefors och Forshaga slussaktiebolag med uppgift att vid bägge dessa forsar uppför kanalanläggningar och slussar.

Bolagets aktiekapital uppgift till 150.000 rdr rmt varvid Uddeholms AB bidrog med 3/5. I 1854 års riksdag beviljades bolaget ett statslån på 150.000 rdr rmt. Arbetet startade omedelbart och redan 1858 hade kanalen vid Forshaga blivit klar för användning. Slussarna vid Dejeforsen drog på sig högre kostnader än planerat och ytterligare ett statslån beviljades.

Slussen vid Dejeforsen hade dragit på sig så stora kostnder att man såg det som utsiktslöst att ansöka om ytterligare statslån. Därför beslöt man att istället för att färdigställa kanalen och slussen att en järnväg skulle byggas. Bolaget ansökte hos Kungl Maj:t om att förändra den ursprungliga planen och istället använda pengarna till en järnväg förbi fallet. Förändringen godkändes den 6 april 1866 och lånet på 33.000 rdr som man ansökte om för att färdigställa banan godkändes.

Arbetet sattes igång 1860 och den 1 maj 1863 öppnades järnvägen för trafik. Den byggdes under statens kontroll och den totala anläggningskostnaden uppgift till 69.317 rdr.

Vid banans bägge ändpunkter fanns byggnader och förråd. Vagnarna som användes var små, ca 1.3 * 3 m med lågflänsade hjul. Alla vagnarna var utrustade med bromsanordning som verkade på alla 4 hjulen samtidigt.

Trafiken sköttes med hästar, i medeltal 6 st och det var jämförelsevis en transportverksamhet av stor omfattning. Inte mindre än 31 bruk hade förnödenheter och produkter som passerade Dejefors fallet.

År 1875 blev Bergslagsbanan färdig och ett sidospår anlades från Deje station till en omlastningsplats vid Mon ca 1 km ovanför fallet. En stor del av godset behövde nu inte passera Dejeforsen. Trafiken fortsatte i begränsad omfattning till 1903 då Karlstad – Munkfors järnväg öppnades. All trafik upphörde nu på Dejefors banan. Man fick tillstånd av Kungl. Maj:t att lägga ned driften 1907 och man befriades också från all underhållsskyldighet.

capture2
Spåret finns inte inritat på Generalstabskartan för 1888. Men man ser att Deje var en järnvägsknut där Bergslagsbanan och NKLJ banan möttes eller snart skulle mötas

Egna bilder

Reflektion

Källor och länkar

  • Boken ”Sveriges småbanor 1802 – 1865 från 1945”. Författare Ivan A Bodstedt på uppdrag av Järnvägsmuseet.
  • Lantmäteriet

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s