12.10 Gammelkroppa-Nykroppa

Capture
Bilden kopierad från boken ”Sveriges småbanor 1802 – 1865 från 1945”. Författare Ivan A Bodstedt på uppdrag av Järnvägsmuseet.

Byggandet v järnvägen Lillfors – Storfors och Kroppa järnväg hör samman på flera sätt och byggdes med samma statslån. Har valt att ändå lägga upp dem som två separata banor. En del av texten är dock densamma för bägge…

Längd 8.9 km. Spårvidd 0.544 m. Fastställelse och plan 25/5 1852. Kostnadsförslaget för bägge järnvägs sträckningarna uppgick till 110.000 rdr bco varav merparten 84.000 berörde Kroppa järnvägen och 20.000 för järnvägen till Lillfors. Resterande, 16.000, avsattes för inköp av lastbåtar.

Järnvägen började byggas hösten 1852 med löjtnant C. Adelsköld som arbetschef. Endast linjen Storfors-Lillfors hann bli klar under 1853.

Kroppa järnväg blev färdig i början av år 1854. Banan gick mellan Gammelkroppa pch Nykroppa (Bernsnäs brygga) antingen i horisontalplan eller med lutning mot Nykroppa. Det var inga problem med att bygga järnvägen utom på ett ställe där man fick fylla ut en järnvägsbank mellan sjöarna Östra och Västra Skärgen.

Mellan Bernsnäs brygga i Nykroppa och Storfors liksom mellan Lillfors och Sjöändan fraktades godset i stora klinkbyggda lastbåtar vilka var ca 80 fot långa och ca 20 fot bred. De lastade omkring 250 skeppund (ca 50 ton).

År 1856 började man byta ut lastbåtarna mot ångbåtar. Dessa försågs med dubbla spår så att järnvägsvagnarna kunde tas av och ombord med last och allt. Bodstedt… ”Kanske var dessa de första tågfärjorna i Sverige”.

År 1856 köpte Kroppa Järnvägsbolag en ångslup men en liten 2 hkr motor från företaget Lindholmen i Göteborg. Den fick namnet ”Hildegard” och 1864 skötte den bogseringen på Östersjön. Samma år sattes den i trafik på Öjevettern men döptes då om till ”Lillfors”. Samma år beställdes ersättaren till ”Hildegard”. En ångslup med en 5 hkr motor. Den fick namnet ”Fleetwood” och gick på Öjevettern ända till 1874 då bolagets tillgångar togs över av Östra Wermlands Järnväg.

År 1859 köptes också en annan ångbåt från Nyköpings Mekaniska Verkstad med 5 hkr motor. Den fick namnet ”Carl Yngström” och användes vid bogsering på Yngen. År 1864 flyttades båten ”Carl Yngström” till Östersjön för att ersätta ”Hildegard”. En ny ångbåt med 10 hkr motor köpts in och ersatte ”Carl Yngström” på sjön Yngen. Den nya båten fick förutom rutten även överta namnet.

Så småningom blev frågan allt mer aktuell om att ersätta hästarna på banan Gammelkroppa – Nykroppa med ett lokomotiv. Den 30 juni 1868 beställs ett sådant  i Kristinehamn för 15.000 rdr rmt. Fick namnet ”Carl IX” och blev satt i trafik 1869. Försöket med lokomotivdrift slog så väl ut att man 1871 beställde ytterligare ett. Men ordern annullerades dock då det fanns planer på en kommande överlåtelse av banan till Östra Wermlands Järnväg under 1874 och även i samband med det en kommande ombyggnad till normalspårvidd.

Godsmängden på Lillfors-Storfors och Kroppa järnvägar hade i och med anläggandet av banorna ökat från 200.000 centner till över 1 miljon centner 1871. Transporterna hindras dock av att sjöarna frös vintertid.

År 1873 erbjöd Kroppa Järnväg det nystartade Östra Wermlands Järnväg att köpa alla tillgångar i bolaget. Överlåtelsen bestämdes till den 18 april 1874.

web001_DxO
”Personvagn från 1854”. Bild från boken ”Sveriges småbanor 1802 – 1865 från 1945”. Författare Ivan A Bodstedt på uppdrag av Järnvägsmuseet. Fotograf okänd. Fotoår okänt
web002_DxO
”Gammelkroppa station”. Bild från boken ”Sveriges småbanor 1802 – 1865 från 1945”. Författare Ivan A Bodstedt på uppdrag av Järnvägsmuseet. Fotograf okänd. Fotoår okänt

Egna bilder

Egen reflektion

 

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Bildkopior från Roy Plm – Hagfors
  • ”Sveriges småbanor 1802 – 1865 från 1945”. Författare Ivan A Bodstedt på uppdrag av Järnvägsmuseet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s