02 Filipstads – Lersjö Järnväg

Capture
Bild från boken om ”Sveriges Småbanor 1802 – 1865”.Författare Ivan A. Bodstedt. Utgiven 1945

Filipstad – Lersjö järnväg (Daglösen – Lersjön). Längd 1.45 km. Spårvidd 0.544 m. Banans största lutning är 1:60. Byggdes 1854. Järnvägen gick 1873 upp i Östra Värmlands Järnväg, sedermera Mora – Vänerns järnväg.

Det finns enl Bostedt (nedan) sparsamt med uppgifter kring denna järnväg. Under något av åren 1851-1852 bildades ett bolag av personer som stod bergshanteringen nära. De ville bygga en hästjärnväg mellan Storbrohyttan och Filipstad. Järnvägens uppgift var att transportera malm och  järn från/till såväl Storbrohyttan samt bruken i trakten av Lersjön och dess vattenområde samt att vidarebefordra till Kristinehamn.

Det är troligt att banan byggdes samtidigt med Yngs – Daglöse Järnväg, dvs 1854. Varken kostnaderna för järnvägen eller vem som har byggt den är kända. Banan har gemensam station med Yngs – Daglöse Järnväg. I början av augusti 1853 beslöt aktieägarna för Filipstads järnväg och Yngs – Daglöse Järnväg att de båda bolagen skulle slås samman till ett gemensamt bolag. Yngs – Daglöse – Lersjö Järnvägs aktiebolag.

När Yngs – Daglöse Järnväg år 1873 såldes till Östra Värmlands Järnvägs aktiebolag inkluderades även Filipstads järnväg i köpet. Järnvägssträckan är numer intagen i Filipstads stadsplan och heter Malmgatan.

web_138564184_1
Banan syns tydligt från kyrktornet. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors
Capture2
Häradsekonomiska kartan från 1888 – 95
Capture3
Open street Map. Storbrohyttan inringad i övre vänstra hörnet. Sista rödmarkerade sträckningen ned mot sjön finns inte utan är överbyggd idag.

Egna bilder

Reflektion

 

Källor och länkar

  • Jalmar Furuskogs bok ”De Värmländska järnbruken”.
  • Boken ”Sveriges Småbanor 1802 – 1865”.Författare Ivan A. Bodstedt. Utgiven 1945
  • Lantmäteriet
  • Bilder från Roy Palm – Hagfors
  • Open Street Map

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s