– Forshaga Slussen

Anteckning 2019-07-19 093617
Klicka på bilden för att öppna Lantmäteriets kartlager över platsen

Anteckning 2019-07-19 093721

Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen

 

Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen

Historik
Inledning

Genom århundraden har älvar och sjöar använts som transportleder. Det var vattnen som sammanband landet, inte det glesa vägnätet med oftast oframkomliga vägar. Forsar och vattenfall utgjorde hindren. 

Det har varit ett aktivt bruksliv här i trakten. Vid 1700-talets mitt fraktade 31 bruk sina produkter och förnödenheter förbi forsarna de sk ”eden” i Dejefors och Forshaga. Edsägarna hade enligt gammal tradition rätt att ta ut en avgift för transporter över deras mark, men de va också skyldiga att underhålla vägen (denna väg kallades ”Järnväg” trots att det inte var en järnväg i vanlig bemärkelse. För att komma ifrån den dyra och besvärliga edstrafiken framfördes redan på 1700-talet tankar om kanaler vid Dejefors och Forshaga. 

I början av 1820-talet avhandlades åter igen frågan om slussar vid Klarälvens två sista forsar. Byggprocessen föregicks sen av många års planering och två misslyckade byggsstarter.  Våren 1858 öppnades Forshaga kanal för allmän trafik efter tre års byggnation och till en kostnad v 208.302 riksdaler

Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen

Tre försök

1826 bildades Clara Elfs Slussbolag, med 100 000 riksdaler i statsbidrag och 30 000 i aktiekapital. Baltzar von Platen utnämner sig som chef över ”Clara Elfs Canalen”. Han gör en ny kostnadsberäkning med slutsatsen att pengarna ej kommer att räcka. Kanalprojektet avstannar och bolaget upplöses 1828. 

Under 1830-talet görs ett nytt försök att få liv i projektet. Det visar sig då att pengarna har överförts till Göta Kanals byggnation. Slussbolaget söker nu nya infallsvinklar och försöker sammankoppla sig med ett planerat kanalbygge i Karlstad. Marken till Forshaga kanal löstes in från berörda markägare. Det återstående arbetet var att få tillbaka de sista ritningarna och kostnadsberäkningarna. Det söks ett parallellt tilläggsanslag för Forshaga och Dejefors men det beviljades inte. 

På 1850-talet tas frågan upp på nytt. Ett nytt bolag bildas. ”Dejefors och Forshaga Slussverks AB”. Aktier tecknas till ett värde av 100 000 riksdaler och statens skjuter till lika mycket. Nils Ericsson utarbetar arbetsplanen tillsammans med Major David Wilhelm Lilliehök. Nils Ericsson avböjer att leda byggnationen, istället blir Lilliehök ledare och kontrollant. 

Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen

Byggnationen påbörjas

I mitten av mars 1855 startades arbetet med kanalerna i Forshaga och Dejefors. Bygget sysselsatte totalt 160 man. Kostnadskalkylerna höll inte, ytterligare bidrag avslogs och beslut togs att arbetet vid Dejefors måste upphöra. En järnvägsförbindelse förbi Dejeforsen fick ersätta färdigställandet av den planerade kanalen. 

Med ändringar från kanal till järnväg i Dejefors bytte kanalbolaget namn till ”Dejefors-Forshaga Jernvägs- och Slussverks AB”

Tekniskt data

 • Antal slussar 2 (varav en sk halvsluss)
 • Antal slussportar 3
 • Fallhöjd 4.5 meter
 • Max farkostbredd 7.8 meter
 • Max farkostdjup 1.5 meter
 • Max farkostlängd 35 meter
 • Kanallängd ca 500 meter

Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen

Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen
Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen
Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen

Kanalens tre epoker av frakter

 • Järn och stålgods 1858 – ca 1904
 • Papper och pappersmassa ca 1900 – 1957
 • Flottning av timmer 1958 – 1991

Järn och stålgods

Deje och Forshaga var en viktig knutpunkt för sjöfarten på Klarälven under 1800- och 1900-talen. Inkomsterna för Dejefors-Forshaga Jernvägs- och Slussverks AB var mycket goda. Redan efter 20 år var statslånet återbetalt. 

Trafiken låg av naturliga skäl nere under vintern men efter islossningen kom den snabbt igång. I medeltal var trafiken öppen 215 dagar om året, 20 april till 25 november. Toppåret var 1877 då 1610 farkoster passerade genom kanalen. Medeltalet under 1860-1880 var annars ca 1000 farkoster per år. Exempelvis gick det under året 1869 10 pråmar och 12 fartyg i skytteltrafik mellan Karlstad och Dejefors via Forshaga kanal. Båtarna som då var upp till 23 m långa och lastade 17 ton. 

Ända fram till 1895 redovisade kanalen en årlig vinst på 10 000 trots stora kostnader för järnvägen man hade blivit tvingad att anlägga vid Dejefors som ersättning för den uteblivna kanalen. Till slut minskade trafiken på grund av utbyggnaden av den ”riktiga” järnvägen. År 1898 slussades endast 197 farkoster. När sedan NKLJ, Nordmark Klarälvens Järnväg år 1904 var färdigställd ända till Karlstad, var kanalens storhetstid över. 

Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen

Papper och pappersmassa

År 1926 övertog Mölnbacka Trysil AB aktierna i kanalbolaget och därmed ökade betydelsen för pråmtransporten till och från de båda pappersbruken i Deje och Forshaga och hamnarna i Karlstad. Den 29 november 1957 upphörde pråmtrafiken helt. 

Flottning av timmer

År 1957 övertogs kanalen av Klarälvens Flottningsförening som lät anpassa andra slussen till timmerflottning genom förlängning av slussen med en ny port 10 meter uppströms. Vidare gjordes betongingjutningar i slussens botten och sidor. Under större delen av kanalens flottningsepok slussades timret buntat. Löstimmerflottning förekom under kortare perioder. 

Den årliga timmerflottningen var ganska konstant 500 000 ton eller ca 12 – 13 000 000 stockar. Flottningen upphörde 1991, samtidigt upphörde också Flottningsföreningens ansvar för kanalen. Klarälven med Forshaga kanal var den sista flottgodsälven i Sverige och därmed var denna månghundraåriga tradition avstannad 

Bilddatum 190717. Informationstavlor från Forshaga kommun som finns vid platsen

Kanalen idag

Forshaga kanal ägs idag av Fortum. Genom ett samarbete mellan Forshaga kommun och Fortum har det blivit möjligt att göra kanalens östra sida tillgänglig som besöksmål för allmänheten 


Äldre bilder

48428709_220188612203382_5073867358955634688_n (1).jpg
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm
3368 Sluskanalen forshaga
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm
3367_slussen forshaga
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm
3369 Slussen Forshaga
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm
49151493_2251583891793782_5944563830943121408_n.jpg
Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Roy Palm

Egna bilder

Bilddatum 190717
Bilddatum 190717
Bilddatum 190717
Bilddatum 190717
Bilddatum 190717
Bilddatum 190717
Bilddatum 190717
Bilddatum 190717

Reflektion

12-13 miljoner stockar buntade som ska ned genom Karlstad till Skoghall. Varje år…. Under toppåret passerade 1610 farkoster slussen under ca 215 öppna dagar. Det gör i genomsnitt 7 om dagen.

Om man hade slutfört slussen i Deje.. hade man då kört buntat timmer ända från Munkfors? Intressant att tänka sig

Källor och länkar

 • Informationstavlor på plats som är uppsatta av Forshaga kommun

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s