– Edebäck – Halgå

HALGÅ - EDEBÄCK

dav
Avfotograferad bild som finns i biljettkuren i Edebäck. ”Halgå Storbåt Vid Halgå fanns en båt som kallades ”storbåten” vilken sköttes av Per Jansson, Källmon. Den var 20 meter lång och lastade normalt upp till 17 ton. Under seglingssäsongen gjordes en tur i veckan mellan Edebäck och Halgå. Båten användes också för transporter av tyngre gods som kvarnstenar ända upp till Likenäs. När transportvägen till Föskefors ändrades 1877 användes storbåten enbart för transport mellan Ekshärad och Edebäck. Transporterna till och från Halgå bruk skedde då med vanliga älvbåtar”

……. När Uddeholm 1844 allmänt gick över från tysksmide till lancashiresmide, skedde en produktionsuppdelning mellan bruken, och Halgå kom därefter huvudsakligen att leverera smältstycken för uträckning vid bruken i Föskefors, Munkfors och Stjärnsfors …….

Föskefors till Lovisebergsboden

Häradsekonomiska kartan 1883-95

Läser följande i boken ”Kvarnnäsbygden i Norra Råda socken under 150 år”

Transportsamarbete mellan Föskefors bruk och Lovisebergs förlag

Transporten av stångjärnet från Föskefors gick till en början förbi edet vid Årås. Innan Uddeholms bolag inköpte Föskefors bruk var detta mycket illa sett av Uddeholms bolagsledning och betraktades som en farlig konkurrent till bolaget. Dörför vidtogs bl a den åtgärden att vid vite förbjuda Föskefors ägare att föra sitt järn över edet vid Årås, utan istället använda en väg som utstakats över Busjön och Lakenesjön för att nå den för båda bruken gemensamma Klarälven ca 200 m söder om nuvarande Skymnäs kraftstation. På västa sidan av älven byggde Föskefors bruk en järnbod (Lovisebergsboden – egen anmärkning) som användes under hela bruksepoken i Föskefors och Loviseberg.

Läser vidare in i boken ovan att vid sydändan av Busjön låg den sk Skogaboden. Den flyttades till Prästgården i Ekshärad 1875. 

Reflektion

Intressant information hur man organiserade transportlederna. En båt som enl texten fraktade material mellan Halgå bruk (stångjärnshammare) och Edebäck. Det som förbryllar är att texten anger att båten användes ”annorlunda när transportvägen till Föskefors ändrades”. Har läst något kapitel från Arne Englunds bok om samarbetet mellan Föskefors och Lovisebergs bruk och det klarnar lite men inte helt

  • läser lite om det jag tidigare har tagit reda på om Halgå att efter Uddeholms köp av bruket sker en produktionsändring och att ”smältstycken” vid Halgå nu transporterades för vidareförädling vid bruken i Munkfors, Stjärnfors och Föskefors. Att transportera dessa smältstycken till Edebäck för vidarebefordran till Stjärnsfors och Munkfors är logiskt men
  • Det som kom från Halgå och skulle vidare till och från Föskefors skedde nog med häst och släde etc också från Edebäck på andra sidan älven vid en plats något uppströms Edsforsen över till Busjön och sedan via mindre båtar på Busjön och Mossbergssjön upp till bruket i Föskefors. Man blev enl författaren till boken nedan tvingad av Uddeholms AB att ta denna rutt pga att Uddeholm kände sig konkurrensutsatta av Föskefors och Loviseberg.
  • Intressant att i södra änden av Busjön fanns Skogaboden och mitt emot Skymnäsboden på andra sidan älven fanns Lovisebergsboden. Det borde innebära att man körde inte hela sträckan vid varje leverans. Man magasinerade den tills nästa etapp

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Informationstavla (bild) inne i biljettkuren vid fd Edebäcks bryggan
  • Boken ”Kvarnnäsbygden i Norra åda socken under 150 år”. Författare Arne Englund

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s