– Årås – Skymnäsboden

Anteckning 2019-08-29 193349
Häradsekonomiska kartan 1883 – 95

Läser följande i boken ”Kvarnnäsbygden i Norra Råda socken under 150 år”

Transportleden Årås – Skymnäsboden

Uddeholms bolag hade ständig uppsikt över sina transportvägar till lands och på vatten. Upplagsplats för bland annat livsmedel, tackjärn, stångjärn mm var vid Årås förlag i närheten av nuvarande kraftstation i Råda. 

Från 1700-talets början fanns här en färja över Uvån. först 1869 byggdes en träbro ca 100 meter uppströms nuvarande landsvägsbro. Vägen Årås – Skymnäs var en smal landsväg med ungefär den sträckning den har idag. I närheten av Piken i Myra gick vägen ner till Björndalsbron och i sydvästlig riktning nedför den branta sluttningen till Skymnäsboen som var var försedd med en lastbrygga för av- och pålastning av gods. 

Från Björndalsbron ner till Skymnäsboden byggdes 1776 en smalspårig rälsbana. På denna bana transporterades godset från Årås med hästdragna vagnar. Då järnvägen blev färdig till Skymnäs 1877 ersattes banan med ett järnvägsspår med samma typ och bredd som sträckan Filipstad – Skymnäs hade. Samtidigt ersattes hästtransporten med ett ångdrivet lok

Tidsperiod 1776 – 1877

Reflektion

  • Hittar tyvärr ingen gammal karta som visar den ursprungliga körvägen ned till Skymnäsboden
  • Detta var mer än intressant! Det var en helt ny uppgift att det skulle ha funnits, enl författaren ovan, en hästdragen järnväg på sista delen av leden från Årås (Norra Råda) ned till Skymnäsboden innan NKLj banan byggdes. Ställer mig personligen dock lite tveksam till i alla fall årtalet, att det redan 1776 fanns en sådan hästdragen järnväg från Björndalsbron ned till lastplatsen. Otänkbart är det väl inte och om det stämmer var den väl i så fall en av de allra tidigaste järnvägarna, om än hästdragen, i Sverige. De tidigaste järnvägarna i Värmland anses väl annars vara de kortare gruvbanorna. Fryksta banan som anses vara Sveriges första järnväg byggdes under mitten av 1800-talet. Det var ju också till en början hästdragen. Lite tveksam om en sådan sak kan ha gått förbi historien men det vore kul om uppgiften stämmer….Denna uppgift får stå för författaren till boken nedan. Även om det finns uppenbar logik i att det fanns en sådan är jag ändå lite fundersam mest på grund av att ingen verkar ha observerat detta unika tidigare. Låter ändå sidan och uppgiften ligga kvar tills vidare. Inte minst som kuriosa. Kanske hittar jag annan info som styrker eller kullkastar uppgifterna.
  • Det var i alla fall denna sträcka som Uddeholms AB ogillade att bruken i Föskefors och Loviseberg använde…. så mycket att man fick böta om man gjorde det. Det är därför som man vid de nämnda bruken skapade en egen ”järnled” ned genom Busjön och Lakenesjön på västra sidan älven ned till Lovisebergsboden som i princip låg mitt emot Skymnäsboden.

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Informationstavla (bild) inne i biljettkuren vid fd Edebäcks bryggan
  • Boken ”Kvarnnäsbygden i Norra åda socken under 150 år”. Författare Arne Englund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s