10-196 Klarälven-Mårdserud

Anteckning 2019-09-01 092230
Häradsekonomiska kartan 1883-95
Anteckning 2019-09-01 092709
Klicka på bilden för att öppna lantmäteriets karta över platsen

Arne Englund berättar i sin bok (ref nedan) att det under 1700-talets fram till 1800-talets första hälft fanns ett färjeläge vid Mårdsund väster om Årås. (Norra Råda). Vägen gick från Årås över Broddhedens äng ned till färjeläget. Arne hänvisar till brev och dokument för att styrka uppgiften.

I brev till bruksförvaltare Friberg i Loviseberg den 19 dec 1841 skriver disponent Lars af Geijerstam följande om färjan vid Mårdserud….

Att påföra åbönderna uti Ö Råda den afbörden, avgift för begagnande af färjan vid Morserud, kan jag ej tillstädja, hwarför frågans afgörande måste uppskjutas till  vederbörande blifvit deröfwer hörde. Avgiften kan således icke komma att ingå uti 1841 års räkningar, hwilka nedan här äro med åbönderna avslutade. 

Av ett annat brev från brukspatron C.G.R Geijer till bruksförvaltare Friberg i Loviseberg, daterat 7/6 1843, framgår följande om transportvägen av tackjärn

Reparation av vägen Piken-Skymnäs för transport af tackjärn från Åros

och vidare i ett senare cirkulär nr 162 av den 3 juli 1843 angående färjan i Mårdsrud heter det

I anseende till uppkommen tvist om Bolagets rätt till begagnande af väg Öfver Broddhedens äng vid Morseruds färjeställe har jag intils denna tvist ännu slites låtit förflytta färjan till dess gamla ställe till den sk Nybrobacken, hvarom jag ansett mig böra undertättat Tit.

lyckanFärjan i Lyckan och Myrabrons tillkomst

Färjan vid Mårdserud användes redan i mitten av 1700-talet och 100 år framåt. Omkring 1830 anlades några km söder om Mårdserud ett nytt överfärjningsställe. Lyckan, som så småningom tog över all färjetrafik och som bebehölls långt in på 1900-talet tills Myrabron byggdes, som var färdig för trafik 1938


 

Tidsperiod: 1700-tal fram till första delen av 1800-talet

Länk till färjeläget Lyckan strax söder om nuvarande Myrabron 

Reflektion

Ser ut att vara en bred (lång) färje-överfart men man bör ha i åtanke att vattenspegeln såg annorlunda ut då än den gör idag. Uppdämningen vid Krakeruds kraftstation fanns inte och älven var därmed inte lika bred eller gick lika högt som den gör idag. Eventuella gamla vägsträckningar på bägge sidor älven ligger därmed idag under vatten.

Källor och länkar

  • Boken ”Kvarnnäsbygden i Norra Råda socken under 150 år”. Författare Arne Englund
  • Lantmäteriet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s