– Loviseberg – Lovisebergs boden

Anteckning 2019-09-01 142931
Delkopia från boken ”Kvarnnäsbygden i Norra Råda socken under 150 år”. Författare Arne Englund
Anteckning 2019-09-01 131118
Häradsekonomiska kartan
70164022_2137159743244252_532497668925030400_n
Äldre karta som jag har fått av Roy Palm – Hagfors. Här ser man även Lovisebergsboden inritad

Arne Englund skriver i sin bok ”Kvarnnäsbygden i Norra Råda socken under 150 år” följande om sträckan som jag återger ordagrant

Stångjärnstransporter från Loviseberg till Lovisebergsboden

Färdigvaran stångjärn från hamrarna transporterades på samma sätt som malm och tackjärn. från Lovisebergs övre och nedre bruk skedde transporten förbi Täppa, genom Kallbäcksdalen till Skakelbacken. Detta namn fick backen eftersom lasterna ibland var så tunga att två hästar måste spännas för åkdonet i nedre delen av denna backe och då krävdes ett par extra skaklar, vilka förvarades vid sidan av vägen. 

Från Skakelbacken gick vägen förbi soldatbostället Kvarnäsheden (Göraheden) och söderut förbi torpet S. Kvarnäsheden till den brantaste av alla backar i omgivningen, nämligen Kvarnbacken nära Forshultskvarnen. I nedre delen av denna backe låg till vänster ett litet torp kallat Kloster efter en nunna som lär ha bott där en tid och försörjt sig på fiske. Torpet torde ha röjts i början av 1700-talet eller eventuellt ännu tidigare. 

Strax efter denna backe skedde överfarten av Kvarnäsälven, eller Loviebergsån, över en kavelbro högt belägen över en strid ström. Sedan följde en kortare uppförsbacke, som svängde av i sydöstlig riktning ner till Lovisebergsboden vid Klarälven.

Återfrakten kunde bestå av plank, bräder, takspån, spik, spannmål mm. Hästfordonen var alltid fullastade vid återfärden. 

Tidsperiod: Om man ser till perioden när bruket i Föskefors och bruken vid Loviseberg var i drift så bör väl även vägen ha använts ungefär samma tid. Mellan 100-150 år från mitten av 1750 talet fram till senare delen av 1800-talet

Egna bilder

Reflektion

Kunde med stort nöje följa på kartan i alla fall i delar av den beskrivande texten om körvägen från Lovisebergs hammare ned till Loviesebergs boden. Den låg på västra sidan älven strax nedanför där Skymnäsforsens kraftstation ligger idag.

Det går nog även idag att se vart man korsade Lovisebergsån???? Kommer därför att som en ”nörd utflykt” försöka gå sträckan för att se om det om möjligt finns lämningar eller om det tom går att se hur körvägen gick. Kanske går det även att se rester av kvarnen vid övergången av Lovisebergsån….

”Ett par skaklar som förvarades vid nedre änden av backen”. Undrar hur länge de hade fått stått kvar idag? 

Källor och länkar

  • Lantmäteriet
  • Boken ”Kvarnnäsbygden i Norra Råda socken under 150 år”. Författare Arne Englund

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s