Färje lägen – bakgrund

47379778_946613895524559_5184366396351447040_nTransportlederna på både land, vattendrag och sjöar var mycket viktiga under Värmlands tidiga industrihistoria. Det fanns i regel ingen hytta på västra sidan Klarälven men väl stångjärnshammare. Undantaget är Borgvik. Ingen malm behövde transporteras men väl tackjärn som forslades från hyttorna på östra sidan älven till bruken på västra sidan. Det är huvudanledningen till att även färjelägena också hör ihop med bruken och därmed också är intressanta att dokumentera. De flesta transporter till upplag företogs nog vintertid men Klarälven är inte alltid att lita på vad gäller tung överfart på is.

Vill också inventera de färjelägen som fanns innan de moderna stål eller betong broarna byggdes. De broar som vi tar för givna idag och upplever alltid ha funnits där. Det är egentligen inte så länge som de inte fanns.

Egen reflektion…. Kan ofta tycka att statens satsningar var mycket mer träffsäkra och effektiva förr. Mycket mindre med pengar i statens kassa då men ändå stora – mycket stora struktursatsningar på ex järnvägar, vägar och broar under några årtionden i början av 1900-talet. Senare uppbyggnaden av telefonnätet via Televerket. Uppbyggnaden av radio- och TV-master osv osv. Vart tar alla pengar vägen idag jämfört med då… kan man undra. 

Har i alla fall försökt med hjälp av kartor att lokalisera vart färjelägena har funnits. Ibland är det ”lätt” då man kan se på äldre bilder att färjeläget låg mycket nära brofästet när bron byggs. Har använt Lantmäteriets Generalstabskarta från 1888, 1918 och 1920 för att förstora och försöka se vart det finns en vägmarkering över älven som inte är fylld…

Ambitionen är sedan att åka runt på dessa platser när tid ges för att se om det finns lämningar kvar eller om det finns närboende som minns..

LantmäterietFinns denna loga vid någon av sidorna så är den länkad till och visar Lantmäteriets karta över området. Ambitionen är att göra det för alla färjelägen….

Varje färjeläge är även utplottad på en GoogleMap karta med en egen kartnål. Kan komma att korrigeras efter besök eller när färjelägets koordinater kan bestämmas mer exakt.

Om du ser felaktigheter, har kompletterande information eller bilder etc så är du mer än välkommen att dela med dig. Kan ske på flera sätt men det enklaste är ett mail till mig mailto:lgnyqvist@gmail.com