(LBB) Lindfors-Bosjöns Järnväg

001_DxO
Bild kopierad från boken ”Skogsbana – Historik över Lindfors-Bosjöns Järnväg” Författare Staffan Mörling

Tidsperiod 1912 – 1940 talet. Sista resterna revs 1949.

Intressant att denna järnvägsbana kom till som ett djärvt försök från främst en mans omtanke (Albert Bergström) om sin bygd. Ett försök att rädda den från isolering efter hyttans nedläggning under den stora bruksdöds perioden 1860-1880. En bruksdöd som förutom Bosjö drabbade många bruk och orter i landskapet. Andra typer av industrier startades därför upp för att ersätta och bereda jobb för de 40-tal familjer som hade haft sin utkomst här under hytt perioden. Banan användes därför mestadels för virkestransport

Nedan en avskrift från en artikel i ”Sidospår 1/10”. Se källhänvisning nedan

Skogsbana med spårvidden 600 mm, längd 28 km. Banan är omsorgsfullt beskriven av Staffan Mörling. Större delen av banan anlades i moräntterräng, som ställvis är storblockig. I görligaste mån undveks bergskärningar. De första km präglades av fast rödaktig lera, sk Bergslagslera. Söder om Västerrud nådde banan Brattforshedens sand och grusavlagringar. Sista etappen av det vägbygget gjordes mellan Mangshyttan och Lindfors gård när rivningen var klar. Söder om Västerrud hade LBB ett kort stickspår till en negen grusgrop. Norr om Västerrud gick banan genom några dyner som ingår i ett av Brattforshedens naturreservat. Mellan Alsterns nordspets (Paradissjön) och Forshyttan tvärades ett flackt sandområde med kärr.

Banan öppnades för provisorisk godstrafik 14 februari 1913, allmän godstrafik 30 december samma år (officiellt 31 juli 1914). Persontrafik på egen risk från 1 mars 1914. Banans ekonomi var aldrig stark och föranledde flera ägarbyten och trafikuppehåll. Efter en märklig rättstvist med åtföljande konkurs lades banan ned och revs etappvis med början från Bosjön 1931. Banvallen längs Bosjön byggdes om till väg 1930 och sträckan mellan Västerrud och Mangshyttan var ombyggd innan banan helt lades ned.

Sporadisk trafik för frakt av timmer från sydändan av sjön Stor-Bröckeln och virke från Lindfors gård till Lindfors för omlastning förekom tom våren 1948.

Timret hade en ränna från Lill-Böckeln flottats över den 3 km långa Stor-Böckeln med sk ankarspel, en upprepad procedur med ankring av båt och framvevning med lina av timmersläpet. Det behövdes mycket arbetskraft på den tiden. Året efter var även denna del av banan riven och banvallen mellan Lindfors gård och Mangshyttan hade blivit väg.

Åtta av de kvarvarande vagnarna lyftes över bangården till Blombacka brukets bana. Övriga vagnar och de båda ångloken Petter och Lotta skrotades.

a66851715_3972481478712139_6851872876199411712_n
Bild #35. Fotograf okänd. Fotoår 1940-49. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67076472_2359210914157565_3384086689084342272_n
Bild #34. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67096384_3357894070918000_5485222460229943296_n
Bild #33. Fotograf okänd. Fotoår 1913. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67137725_431040134148437_7027199385456869376_n
Bild #32. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67189055_485511442183993_3700142586388807680_n
Bild #31. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67233708_357908901789676_2617395435739807744_n
Bild #30. Fotograf okänd. Fotoår 1917. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67310479_360786847945627_6397626668139151360_n
Bild #28. Fotograf okänd. Fotoår 1918. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67313724_470025093589774_6458502048533970944_n
Bild #27. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67320280_1163789920460833_6480393032985214976_n
Bild #26. Fotograf okänd. Fotoår okänt. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67522626_2334957883429214_2267194548432142336_n
Bild #25. Fotograf Sven Gärndt. Fotoår 20-talet. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67567222_2352057718374963_4602893898249928704_n
Bild #24. Fotograf Sven Gärndt. Fotoår 1947. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67680912_358718984816034_7915404463425191936_n
Bild #23. Fotograf okänd. Fotoår 1916. Bildkopia från Jan Lambertsson
a67704413_457373935086285_641068497933172736_n
Bild #22. Fotograf Sven Gärndt. Fotoår 1945. Bildkopia från Jan Lambertsson
67405255_2306941252759993_8336766439067222016_o
Bild #21. Fotograf okänd. Fototid ca 1917. Bildkopia från Jan Lambertsson
3
Bild #20. ”Loket Petter” Järnvägsmuseet. Bildnummer Jvm.KDAF01272. Fotograf okänd. Fotoår 1913
67113868_394164654541290_8484432117692891136_n
Bild #20B. ”Loket Petter” Järnvägsmuseet. Bildnummer Jvm.KDAF01272. Fotograf okänd. Fotoår 1913. Roy Palm har redigerat samma bild som ovan så man lättare kan se personerna som är med
10
Bild #19. ”Rivning av banan 1932 vid Bosjöhammaren”. Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01288. Fotograf okänd. Fototid 1932
6
Bild #18. ”Lindfors station” Godsfinka – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01277. Fotograf okänd. Fototid 1918
22
Bild #17. Loket Lotta. Bild från Järnvägsmuseet. Lindfors gård. Bildnummer JVM.KDAF02126. Fotograf okänd. Fototid 1936
21
Bild #16 ”Lindfors – Lotta” – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01311. Fotograf Sven Gerndt. Fototid 1947
20
Bild #15. ”Loket Lotta med lokförare Bengtsson” – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01310. Fotograf Sven Gerndt. Fototid 1945
18
Bild #14. Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01308. Fotograf Sven Gerndt. Fototid 1947
17
Bild #13. ”Loket Lotta” – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01306. Fotograf Sven Gärndt. Fototid 1945
12
Bild #12. ”Utflyktståg till sommarfesterna vid Västerud” Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01290. Fotograf okänd. Fototid 1925
11
Bild #11. ”Vid Västerud – loket Lotta” – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01289. Fotograf okänd. Fototid 1938-08
7
Bild #10. Lindfors station – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01278. Fotograf okänd. Fototid 1918
5
Bild #09. Loket Lotta. Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01276. Fotograf okänd. Fototid 1918
4
Bild #09. Loket Lotta – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01274. Fotograf okänd. Fototid 1916
2
Bild #08. Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01307. Fotograf C. Gerndt Fototid 1945
1
Bild #07. Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01454. Fotograf okänd. Fototid okänd
23
Bild #06 ”LBB lok Petter vid Bullbo lastplats strax söder om Böckelsskog. Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF02127. Fotograf okänd. Fototid 1924
13
Bild #05 ”Mellan Mangen-Böckelskog med loket Lotta” – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01292. Fotograf okänd. Fototid 1947
14
Bild #04 ”Växel vid Lindfors station” – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01293. Fotograf Ragnar Mörling Fototid 1949-04-03
8
Bild #03 ”Invigning av motorvagn vid Västeruds bangård” Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01286. Fotograf okänd. Fototid 1922
50029827_2004504806336974_8348213592062951424_o (1)
Bild #02
15
Bild #01 ”Lokstallet vid Lindfors gård” Lotta – Bild från Järnvägsmuseet. Bildnummer JVM.KDAF01296. Fotograf okänd. Fototid 1950

Bilder från andra

70370052_2405065642947553_197393102036533248_o
Fotograf Jan Lambertsson. Fotoår okänt. ”Del av Bosjöbanan vid Forshyttan”

Egna bilder 181020

Reflektion

Källor och länkar

  • Boken ”Skogsbana – Historik över Lindfors-Bosjöns Järnväg”. Författare Staffan Mörling
  • Järnvägsmuseets fotosamling
  • Wikipedia
  • Jalmar Furuskogs ”De Värmländska järnbruken” från 1624
  • Bildkopior från Roy Palm Hagfors
  • Lindfors och Geijersdal – stationer med småbanor i östra Värmland. Författare Curt Fredén. Artikeln finns i Sidospår 1/10. En tidning utgiven av Järnvägsmusei Vänner – stödföreningen till Sveriges Järnvägsmuseum. Adress: sidospar@jvmv.se
  • Lindfors-Bosjöns Järnväg